Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
17/TB-UBND 15-01-2022 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021
369/NQ-HĐND 23-11-2021 Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 từ nguồn tăng thu sử dụng đất - Cloned
168/TB-UBND 15-07-2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021
80/TB-UBND 14-04-2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021
207/BC-UBND 01-04-2021 Tình hình công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2019
79/QĐ-UBND 15-01-2021 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021
15/TB-UBND 15-01-2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020
303/TB-UBND 15-10-2020 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2020
729 /BC-UBND 28-09-2020 Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
2618/QĐ-UBND 24-08-2020 Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
182/TB-UBND 15-07-2020 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020
110/TB-UBND 17-04-2020 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2020
89/QĐ-UBND 20-01-2020 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020