Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
/DS-UBND 01-07-2022 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 (01/7/2022)
/DS-UBND 27-06-2022 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 (27/6/2022)
/DS-UBND 21-06-2022 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022
153/TB-UBND 02-06-2022 Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2022
148/KH-UBND 04-04-2022 Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
85/TB-UBND 04-04-2022 Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
341/TB-HĐTDVC 23-11-2021 Kết quả thi tuyển vòng 2 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
312/TB-HĐTDVC 03-11-2021 Triệu tập thí sinh và thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
298/TB-HĐTDVC 19-10-2021 Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
271/TB-HĐTDVC 27-09-2021 Triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
252/TB-HĐTDVC 10-09-2021 Hình thức tuyển dụng, tài liệu ôn tập; thời gian nộp phí dự tuyển và dự kiến thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Cao Lộc năm 2021
236/TB-HĐTDVC 01-09-2021 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 huyện Cao Lộc
1774/UBND-NV 02-07-2021 V/v thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng thạc sĩ chính sách công năm 2021 - Cloned
/DS-UBND 02-07-2021 Danh sách Đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2021 (cập nhập 02/07/2021)
/DS-UBND 01-07-2021 Danh sách Đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2021 (cập nhập 01/07/2021)
/DS-UBND 25-06-2021 Danh sách Đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2021 (cập nhập 25/06/2021)
1592/UBND-NV 14-06-2021 V/v tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học (2021 - 2022) - Cloned
121/TB-UBND 03-06-2021 Về việc điều chỉnh một số nội dung tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 tiểu học, lớp 6 trung học cơ sở năm học 2021 - 2022
117/TB-UBND 31-05-2021 Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc năm 2021
106/TB-UBND 12-05-2021 Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch các trường hợp đề nghị tiếp nhận vào làm công chức năm 2021
79/TB-UBND 14-04-2021 Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã
621/TB-CAH 31-03-2021 TB điều chỉnh nội dung về tuyển sinh các trường CAND năm 2021
605/TB-CAH 29-03-2021 TB tuyển sinh các trường CAND năm 2021
02 /TB-UBND 05-01-2021 Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
01/KH-UBND 04-01-2021 Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
4368/QĐ-UBND 29-12-2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
3493/QĐ-UBND 15-10-2020 QĐ Về việc công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển (lần 2) kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
289/TB-UBND 02-10-2020 TB về chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng bổ sung tại kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
242/TB-UBND 26-08-2020 TB Kết quả thi tuyển vòng 2 và dự kiến kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
195/TB-UBND 28-07-2020 TB triệu tập thí sinh và thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019