Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
02 /TB-UBND 05-01-2021 Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
01/KH-UBND 04-01-2021 Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
4368/QĐ-UBND 29-12-2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
3493/QĐ-UBND 15-10-2020 QĐ Về việc công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển (lần 2) kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
289/TB-UBND 02-10-2020 TB về chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng bổ sung tại kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
242/TB-UBND 26-08-2020 TB Kết quả thi tuyển vòng 2 và dự kiến kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
195/TB-UBND 28-07-2020 TB triệu tập thí sinh và thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
172/TB-UBND 08-07-2020 TB Kết quả thi tuyển vòng 1 - kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
1978/QĐ-UBND 08-07-2020 QĐ về việc công nhận kết quả thi tuyển vòng 1kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
154/TB-HĐTD 15-06-2020 TB Triệu tập thí sinh tham dự (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp bổ sung năm 2019
109/TB-HĐKTSH 17-04-2020 Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển công chức
99/TB-UBND 03-04-2020 Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức xét tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước
78/TB-HĐKTSH 18-03-2020 TB Nội dung tài liệu ôn tập; hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2019
76/TB-UBND 17-03-2020 TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách; thí sinh chưa đủ căn cứ xem xét thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách tại kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2019 huyện Cao Lộc
/DS-UBND 03-03-2020 Danh sách Đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2019 (cập nhập 03/3/2020)
/DS-UBND 11-02-2020 Danh sách Đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2019 (cập nhập 11/02/2020)
/DS-UBND 06-02-2020 Danh sách Đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2019 (cập nhập 06/02/2020)
/DS-UBND 04-02-2020 Danh sách Đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng Viên chức năm 2019
05/TB-UBND 11-01-2020 Thông báo Về việc tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2019
03/TB-UBND 10-01-2020 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
03/TB-UBND 10-01-2020 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
743/TB-UBND 05-12-2019 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp vòng 2 năm 2019 và dự kiến thí sinh trúng tuyển
707/TB-UBND 25-10-2019 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh và thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
254/TB-UBND 24-06-2019 Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019