Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
362/UBND-NV 24-02-2023 V/v Đăng ký bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2023 - Cloned
356/UBND-NV 23-02-2023 V/v Rà soát chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 - Cloned
314/UBND-NV 20-02-2023 V/v triển khai xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 - Cloned
/UBND-DM 15-02-2023 Danh mục tài liệu ôn tập còng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022
372/QĐ-UBND 15-02-2023 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức bổ sung năm 2022 các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Cao Lộc
38/TB-HĐTDVC 15-02-2023 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện; Hình thức tuyển dụng, nội dung ôn tập; Thời gian nộp lệ phí, thời gian tổ chức thi tuyển và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022
371/QĐ-UBND 15-02-2023 Về hình thức tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc
/DS-UBND 02-02-2023 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức bổ sung năm 2022 (cập nhập 24/01/2023)
/DS-UBND 19-01-2023 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức bổ sung năm 2022 (cập nhập 19/01/2023)
/DS-UBND 16-01-2023 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức bổ sung năm 2022 (cập nhập 16/01/2023)
/DS-UBND 11-01-2023 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức bổ sung năm 2022 (cập nhập 11/01/2023)
396/TB-UBND 22-12-2022 Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc
3643/QĐ-UBND 06-12-2022 Về việc công nhận kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022
3231/QĐ-UBND 25-10-2022 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
334/TB-HĐTDVC 25-10-2022 Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
308/TB-HĐTDVC 27-09-2022 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2022
2885/QĐ-UBND 20-09-2022 Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển công chức cấp xã năm 2022
2843/QĐ-UBND 15-09-2022 Về hình thức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2022
291/TB-UBND 13-09-2022 Điều chỉnh hình thức tuyển dụng tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Cao Lộc
290/TB-UBND 13-09-2022 Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vị trí việc làm Địa chính viên hạng III thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất
284/TB-UBND 08-09-2022 Triệu tập thí sinh và nội dung ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
2600/QĐ-UBND 19-08-2022 Về việc công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
298/TB-HĐTDVC 19-08-2022 Hình thức tuyển dụng, nội dung ôn tập; thời gian nộp phí và dự kiến thời gian tổ chức thi tuyển viên chức vòng 2 huyện Cao Lộc năm 2022
236/TB-HĐTDVC 12-08-2022 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2022
2298/QĐ-UBND 27-07-2022 Về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
206/TB-UBND 12-07-2022 Tài liệu ôn tập, thời gian nộp phí dự tuyển công chức cấp xã năm 2022 huyện Cao Lộc
/DS-UBND 05-07-2022 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 (05/7/2022)
/DS-UBND 01-07-2022 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 (01/7/2022)
/DS-UBND 27-06-2022 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 (27/6/2022)
/DS-UBND 21-06-2022 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022