Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1247/UBND-VHTT 25-05-2023 V/v triển khai tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) - Cloned
1232/UBND-VHTT 24-05-2023 V/v tuyên truyền công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân - Cloned
1159/UBND-VHTT 18-05-2023 V/v tăng cường truyền thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha - Cloned
1085/UBND-VHTT 11-05-2023 V/v Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và việc công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và CM Việt Nam - Cloned
943/UBND-VHTT 26-04-2023 V/v Tuyên truyền kết quả Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân năm 2023 - Cloned
29 -CV/BCĐ 19-04-2023 Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
51-HD/HU 19-04-2023 tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 79-CTr/TU, ngày 03/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền
1517 -CV/HU 18-04-2023 Tuyên truyền, định hướng nắm bắt dư luận xã hội về chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027
860/UBND-VHTT 17-04-2023 V/v tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam - Cloned
830/UBND-VP 14-04-2023 V/v tăng cường tuyên truyền phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Cao Lộc - Cloned
1507-CV/HU 12-04-2023 Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)”
788/UBND-VHTT 11-04-2023 V/v phổ biến, quán triệt nhận thức về chuyển đổi số - Cloned
76-HD/BTGHU 07-04-2023 Quán triệt, tuyên tuyền Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
163 -KH/HU 07-04-2023 triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
/HD-CCT 05-04-2023 Hướng dẫn người nộp thuế chuyển đổi mã định danh cá nhân thay mã số thuế - Cloned
50-HD/HU 05-04-2023 tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
294- CV/BTGHU 27-03-2023 Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4 năm 2023
400/UBND-NN 28-02-2023 V/v triển khai Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Cloned
404/UBND-TCKH 28-02-2023 V/v triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - Cloned
338/UBND-VHTT 22-02-2023 V/v tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo - Cloned
307/UBND-KT&HT 19-02-2023 V/v phát động, tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 7 (năm 2023) - Cloned
204/UBND-VHTT 17-02-2023 V/v tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn huyện Cao Lộc - Cloned - Cloned
147/TNMT 14-02-2023 V/v triển khai Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND huyện tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Cloned - Cloned
273-CV/BTGHU 30-01-2023 Quán triệt, thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng nhận thức dư luận xã hội về triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ
63-HD/BTGHU 30-01-2023 công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023
62-HD/BTGHU 18-01-2023 tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)
271-CV/BTGHU 16-01-2023 Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 02 năm 2023
61-HD/BTGHU 13-01-2023 tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh
79/UBND-VHTT 12-01-2023 V/v tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông - Cloned
87/UBND-VHTT 12-01-2023 V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” - Cloned