Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
04/KL-UBND 18-05-2023 Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong trong việc chấp hànhpháp luật trong quản lý đất đai, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai
03/KL-UBND 30-04-2023 Kết luận Thanh tra công tác quản lý thu, chi tài chính các Trường: Mầm non thị trấn Đồng Đăng, THCS Đồng Đăng
08/KL-UBND 25-08-2022 Kết luận thanh tra Công tác quản lý thu, chi tài chính của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc
07/KL-UBND 23-06-2022 Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Trần Quốc Chính, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Long, huyện Cao Lộc)
06/KL-UBND 23-06-2022 Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Hoàng Tiến Dũng, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao LộcĐối với ông Hoàng Tiến Dũng, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc
05/KL-UBND 21-06-2022 Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Phạm Hồng Hiệp, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc
02/KL-UBND 20-06-2022 Kết luận thanh tra đối với bà Hoàng Hải Yến, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (nay là Trưởng phòng Tư pháp huyện Cao Lộc)
01/KL-UBND 20-06-2022 Kết luận thanh tra Kết quả thanh tra vềviệc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc
03/KL-UBND 20-06-2022 Kết luận thanh tra đối với bà Đỗ Thị Hiền, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
04/KL-UBND 20-06-2022 Kết luận thanh tra đối với ông Lương Văn Thanh, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc (nay là chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc)
14/KL-UBND 14-12-2021 Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Thanh Lòa trong việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
13/KL-UBND 13-12-2021 Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Bình Trungtrong việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về đất đai
193/KL-UBND 25-01-2021 Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
04/KL-UBND 07-10-2020 Kế luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho các đơn vị trường học trên địa bàn xã Bình Trung để thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ
2009/UBND-TT 18-08-2020 V/v đính chính Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 14/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện
02/KL-UBND 14-07-2020 Kết luận Thanh tra Về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho các đơn vị trường học trên địa bàn xã Hòa Cư và xã Thạch Đạn để thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ
01/KL-UBND 23-03-2020 Kết luận Thanh tra Về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho các đơn vị trường học trên địa bàn xã Công Sơn và xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc để thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ