Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
896/UBND-VP 20-04-2023 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện - Cloned - Cloned
887/UBND-VP 20-04-2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện - Cloned - Cloned
857/UNND-VP 17-04-2023 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn huyện - Cloned - Cloned
432/QĐ-BCĐ 11-07-2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 40)
304/QĐ-BCĐ 13-06-2021 Về việc phê duyệt danh sách người được áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 29)
303/QĐ-BCĐ 12-06-2021 Về việc phê duyệt danh sách người được áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 28)
302/QĐ-BCĐ 12-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 20)
301/QĐ-BCĐ 11-06-2021 Về việc phê duyệt danh sách người được áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 27)
300/QĐ-BCĐ 11-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 19)
1891/QĐ-BCĐ 10-06-2021 Về việc đính chính tên địa chỉ công ty và cấp đổi phiếu xác nhận hoàn thành cách ly tại Quyết định số 1743/QĐ-BCĐ ngày 21/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cao Lộc
1891/QĐ-BCĐ 10-06-2021 Về việc đính chính tên địa chỉ công ty và cấp đổi phiếu xác nhận hoàn thành cách ly tại Quyết định số 1743/QĐ-BCĐ ngày 21/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cao Lộc
293/QĐ-BCĐ 10-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 18)
290/QĐ-BCĐ 09-06-2021 Về việc phê duyệt danh sách người được áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 26)
289/QĐ-BCĐ 09-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 17)
1877/QĐ-BCĐ 09-06-2021 Về việc đính chính tên, địa chỉ công ty và danh sách cách ly tại Quyết định số 1473/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cao Lộc
1877/QĐ-BCĐ 09-06-2021 Về việc đính chính tên, địa chỉ công ty và danh sách cách ly tại Quyết định số 1473/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cao Lộc
289/QĐ-BCĐ 09-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 17)
284/QĐ-BCĐ 08-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 16)
284/QĐ-BCĐ 08-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 16)
287/QĐ-BCĐ 08-06-2021 Về việc phê duyệt danh sách người được áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 25)
287/QĐ-BCĐ 08-06-2021 Về việc phê duyệt danh sách người được áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 25)
279/QĐ-BCĐ 07-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 15)
279/QĐ-BCĐ 07-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 15)
1857/QĐ-BCĐ 06-06-2021 Phê duyệt danh sách công dân từ nước ngoài trở về Việt Nam hoàn thành cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khách sạn trên địa bàn huyện Cao Lộc
276/QĐ-BCĐ 06-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 14)
276/QĐ-BCĐ 06-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 14)
1857/QĐ-BCĐ 06-06-2021 Phê duyệt danh sách công dân từ nước ngoài trở về Việt Nam hoàn thành cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khách sạn trên địa bàn huyện Cao Lộc
275/QĐ-BCĐ 05-06-2021 Phê duyệt danh sách người hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 13)
275a/QĐ-BCĐ 05-06-2021 Về việc phê duyệt danh sách người được áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 24)
275a/QĐ-BCĐ 05-06-2021 Về việc phê duyệt danh sách người được áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cao Lộc (đợt 24)