Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2866/QĐ-XPHC 28-09-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Hoàng Minh Tăng
2865/QĐ-XPHC 28-09-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Hà Văn Nồng
2797/QĐ-UBND 23-09-2023 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cao Lộc
2795/QĐ-XPHC 22-09-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Đinh Thị Lanh
2790/QĐ-XPHC 21-09-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Âu Minh San
2766/QĐ-XPHC 19-09-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với bà Lăng Thúy Nga
2731/QĐ-XPHC 15-09-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Văn Chiến
2730/QĐ-XPHC 15-09-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lương Minh Hoàng
2728/QĐ-UBND 14-09-2023 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023 trên địa bàn huyện Cao Lộc
2728/QĐ-UBND 14-09-2023 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023 trên địa bàn huyện Cao Lộc
2722/QĐ-UBND 13-09-2023 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện Cao Lộc
2680/QĐ-XPHC 31-08-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Thân Văn Thi
2676/QĐ-XPHC 30-08-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Dương Quốc Việt
2677/QĐ-XPHC 30-08-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với Công ty TNHH Phương Hoa
2667/QĐ-UBND 30-08-2023 Về việc khen thưởng thành tích trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Cao Lộc
2628/QĐ-UBND 29-08-2023 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác giai đoạn 2018 - 2023, góp phần xây dựng và phát triển Trường THCS thị trấn Cao Lộc
2619/QĐ-XPHC 28-08-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Bà Hoàng Thị Bích
2615/QĐ-XPHC 25-08-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Dương Thị Lịch
2512/QĐ-ĐC 21-08-2023 Đính chính quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính đối với Quyết định số 1515/QĐ-XPHC ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc
2511/QĐ-XPHC 21-08-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lý Phúc Xuân
1582/QĐ-XPHC 25-05-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Quí
1580/QĐ-XPHC 23-05-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Đăng Huấn
1515/QĐ-XPHC 19-05-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Hà Ngọc Vũ
1466/QĐ-XPHC 18-05-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Cam Văn Thịnh
1465/QĐ-XPHC 18-05-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Triệu Thị Đài
1459/QĐ-XPHC 17-05-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Hoàng Thị Tứ
1460/QĐ-XPHC 17-05-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Hứa Thị Lan
1458/QĐ-XPHC 17-05-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Triệu Thị Yên
1457/QĐ-XPHC 16-05-2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nông Văn Hưng
1433/QĐ-UBND 12-05-2023 Về việc khen thưởng thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI