Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4081/QĐ-UBND 04-12-2020 Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
323/KH-BCĐ ISO 20-11-2020 Kiểm tra đánh giá việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị năm 2020
3760/QĐ-UBND 06-11-2020 Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên huyện Cao Lộc
144/KH-BCĐ ISO 20-04-2020 Triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2020
775/QĐ-UBND 11-03-2020 Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên huyện Cao Lộc