Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2337/UBND-NV 22-08-2021 V/v Bàn giao con dấu Ủy ban bầu cử và con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp xã
77/UBBC 31-05-2021 V/v Tiếp tục thực hiện một số nội dung sau ngày bầu cử
76/TB-UBBC 29-05-2021 Về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc về việc công bố bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
/TCO 29-05-2021 Thư cảm ơn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cao Lộc
74/NQ-UBBC 28-05-2021 Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
64/TB-UBBC 22-05-2021 Về thời gian, địa điểm làm việc của các tổ chức phụ trách bầu cử trong công tác tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/TB-BBC 19-05-2021 Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại thị trấn Cao Lộc, xã Hợp Thành (Lần 3 - Ngày 23/5/2021)
10/TB-BBC 19-05-2021 Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại thị trấn Cao Lộc, xã Hợp Thành (Lần 2)
/DS-DVS4 28-04-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử Số 4
/DS-DVS2 28-04-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử Số 2
/DS-DVS7 28-04-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử Số 7
39/TB-UBBC 28-04-2021 V/v công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử
/DS-DVS5 28-04-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử Số 5
/DS-DVS3 28-04-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử Số 3
/DS-DVS8 28-04-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử Số 8
/DS-DVS1 28-04-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử Số 1
/DS-DVS6 28-04-2021 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử Số 6
36/NQ-UBBC 23-04-2021 V/v công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử đại biểu
07/TB-BBC 22-04-2021 Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Cao Lộc, xã Hợp Thành
929/HD-UBND 16-04-2021 V/v Trang trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/UBBC 15-03-2021 V/v Điều chỉnh thông tin về độ tuổi người ứng cử đại biểu HĐND và chế độ báo cáo tại Công văn số 12/UBBC ngày 08/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện
17/UBBC-NV 12-03-2021 V/v thống nhất khóa HĐND trong hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Bình Trung nhiệm kỳ 2021 - 2026
12/UBBC 08-03-2021 V/v Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn
11/KH-UBBC 04-03-2021 Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2021
08/UBBC 03-03-2021 V/v thực hiện một số nội dung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/KH-UBBC 26-02-2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị trấn Cao Lộc
413/UBND-NV 25-02-2021 V/v Đề nghị ấn định các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/KH-UBBC 24-02-2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/TB-UBBC 21-02-2021 Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/KH-UBBC 31-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026