Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
251/TB-UBND 27-09-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 9/2023 của Chủ tịch UBND huyện - Cloned
296/KH-UBND 25-09-2023 Về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2023 - 2030
295/KH-UBND 25-09-2023 Triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023
1045/TB-UBND 28-08-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Đường dây và TBA 110kV Bình Gia của hộ ông Lục Minh Trường (Lục Văn Trường) - Cloned
1044/TB-UBND 28-08-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Đường dây và TBA 110kV Bình Gia của hộ ông Hứa Văn Đài - Cloned
1043/TB-UBND 28-08-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Đường dây và TBA 110kV Bình Gia của hộ ông Ngô Văn Nhật - Cloned
1046/TB-UBND 28-08-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Đường dây và TBA 110kV Bình Gia của hộ ông Phạm Văn Dong - Cloned
1042/TB-UBND 28-08-2023 Về việc đính chính Thông báo thu hồi đất số 737/TB-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện Cao Lộc - Cloned
227/TB-UBND 25-08-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 8/2023 của Chủ tịch UBND huyện - Cloned
216/TB-UBND 17-08-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 8/2023 của Chủ tịch UBND huyện - Cloned
176/TB-UBND 13-07-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 7/2023 của Chủ tịch UBND huyện - Cloned
972/TB-UBND 28-06-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (địa phận xã Phú Xá) của hộ gia đình ông Lý Văn Hồng và bà Vy Thị Héo - Cloned
973/TB-UBND 28-06-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện Dự án Trường Mầm non xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc của hộ gia đình hộ bà Phùng Thị Soi - Cloned
974/TB-UBND 28-06-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện Dự án Trường Mầm non xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc của hộ gia đình bà Chu Thị So - Cloned
153/TB-UBND 28-06-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND huyện - Cloned
267/QĐ-UBND 27-06-2023 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng dự án Đường Pò Nghiều - Phú Xá - Hồng Phong (ĐH26), huyện Cao Lộc của ông Liễu Văn Toàn - Cloned
270/QĐ-UBND 27-06-2023 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng dự án Đường Pò Nghiều - Phú Xá - Hồng Phong (ĐH26), huyện Cao Lộc của hộ ông Hứa Văn Lý và bà Hứa Thị Min - Cloned
269/QĐ-UBND 27-06-2023 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng dự án Đường Pò Nghiều - Phú Xá - Hồng Phong (ĐH26), huyện Cao Lộc của hộ ông Nông Văn Vinh và bà Hoàng Thị Uyển - Cloned
268/QĐ-UBND 27-06-2023 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng dự án Đường Pò Nghiều - Phú Xá - Hồng Phong (ĐH26), huyện Cao Lộc của hộ ông Nông Văn Đặng và bà Hà Thị Đỉnh - Cloned
262/QĐ-UBND 27-06-2023 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng dự án Đường Pò Nghiều - Phú Xá - Hồng Phong (ĐH26), huyện Cao Lộc của hộ ông Nông Văn Nghệ và bà Ngô Thị Hiển - Cloned
971/TB-UBND 22-06-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn hộ ông Trình Hoàng Phan - Cloned
970/TB-UBND 17-06-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Đường dây và TBA 110kV Bình Gia của hộ ông Nguyễn Đình Bạch - Cloned
966/TB-UBND 17-06-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Đường dây và TBA 110kV Bình Gia của hộ ông Nguyễn Quang Hưởng - Cloned
969/TB-UBND 17-06-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Đường dây và TBA 110kV Bình Gia của hộ bà Lương Thị Minh - Cloned
139/TB-UBND 16-06-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND huyện - Cloned
955/TB-UBND 05-06-2023 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn của Bà Lý Thị Mần - Cloned
877/TB-UBND 02-06-2023 Thông báo Thu hồi đất Thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn của ông Phạm Ngọc Sơn, bà Vũ Thị Thuỷ - Cloned
879/TB-UBND 02-06-2023 Thông báo Thu hồi đất Thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn của ông Chu Văn Son, bà Chu Thị Hường - Cloned
880/TB-UBND 02-06-2023 Thông báo Thu hồi đất Thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn - Cloned
876/TB-UBND 02-06-2023 Thông báo Thu hồi đất Thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn của hộ ông Nông Văn Đề - Cloned