Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
72/TB-HĐND 25-03-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 4/2022 - Cloned
45/TB-HĐND 23-02-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 3/2022 - Cloned
15/TB-HĐND 20-01-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 01/2022 (Lần 2) - Cloned
02/TB-HĐND 06-01-2022 Kết quả tiếp công dân tháng 01/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Cloned
445/TB-HĐND 30-12-2021 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 01/2022 - Cloned
280/TB-HĐND 27-08-2021 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tháng 9/2021 - Cloned
263/TB-HĐND 30-07-2021 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Cloned
244/TB-HĐND 23-07-2021 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
211/TB-HĐND 12-07-2021 Thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
179/QĐ-HĐND 02-07-2021 Triệu tập kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
146/QĐ-HĐND 21-06-2021 Triệu tập kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
141/TB-HĐND 14-06-2021 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
178/TB-HĐND 02-07-0021 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026