Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
367/TB-HĐND 03-10-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Cloned
355/TB-HĐND 27-09-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 10 năm 2023 - Cloned
320/TB-HĐND 29-08-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 9 năm 2023 - Cloned
287a/TB-HĐND 02-08-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 8/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Cloned
224/TB-HĐND 04-07-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 7/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Cloned
211/TB-HĐND 30-06-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 7 năm 2023 - Cloned
164/TB-HĐND 29-05-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 6 năm 2023 - Cloned
108/TB-HĐND 07-04-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 4/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Cloned
95/TB-HĐND 28-03-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 4 năm 2023 - Cloned
70/TB-HĐND 06-03-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 3/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Cloned
37/HĐND-VP 14-02-2023 V/v tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
25/TB-HĐND 02-02-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 02/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Cloned
21/TB-HĐND 30-01-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 02 năm 2023 - Cloned
07/CTr-HĐND 09-01-2023 Làm việc của Thường trực HĐND huyện năm 2023 - Cloned
446/TB-HĐND 28-12-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 01 năm 2023 - Cloned
363/QĐ-UBND 30-11-2022 Triệu tập kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
361/TB-HĐND 25-11-2022 Dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
274/TB-HĐND 07-09-2022 Kết quả tiếp công dân tháng 9/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Cloned
72/TB-HĐND 25-03-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 4/2022 - Cloned
45/TB-HĐND 23-02-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 3/2022 - Cloned
15/TB-HĐND 20-01-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 01/2022 (Lần 2) - Cloned
02/TB-HĐND 06-01-2022 Kết quả tiếp công dân tháng 01/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Cloned
445/TB-HĐND 30-12-2021 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 01/2022 - Cloned
280/TB-HĐND 27-08-2021 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tháng 9/2021 - Cloned
263/TB-HĐND 30-07-2021 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Cloned
244/TB-HĐND 23-07-2021 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
211/TB-HĐND 12-07-2021 Thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
179/QĐ-HĐND 02-07-2021 Triệu tập kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
146/QĐ-HĐND 21-06-2021 Triệu tập kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
141/TB-HĐND 14-06-2021 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026