Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
300/TB-UBND 20-09-2022 Về việc lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc - Cloned
66/QĐ-UBND 31-08-2022 V/v thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về việc cho phép hộ ông Hoàng Tuấn Trang và bà Lương Thị Đằng chuyển mục đích sử dụng đất
57/QĐ-UBND 19-08-2022 V/v thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện Cao Lộc
57/QĐ-UBND 19-08-2022 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Vi Thị Thanh, địa chỉ thường trú: Số 327 Trần Đăng Ninh, khối 3, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (là người đại diện cho
50/QĐ-UBND 18-07-2022 Về việc giao đất tái định cư (ấn định) cho hộ bà Từ Thị Xuân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
51/QĐ-UBND 18-07-2022 Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Hoàng Thị Na bị ảnh hưởng bởi Dự án: Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
191/QĐ-UBND 30-06-2022 Về việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cao Lộc
46/QĐ-UBND 30-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hà Văn Nam và bà Hoàng Thị Ninh, trú tại khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
188/QĐ-UBND 30-06-2022 Về việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cao Lộc
185/QĐ-UBND 30-06-2022 Về việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cao Lộc
1666/UBND-VP 30-06-2022 V/v tuyên truyền đăng ký đất đai, xử lý vi phạm hành chính về đăng ký đất đai - Cloned
47/QĐ-UBND 30-06-2022 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Đinh Thị Liệu, trú tại thôn Pò Cại, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
190/QĐ-UBND 30-06-2022 Về việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cao Lộc
189/QĐ-UBND 30-06-2022 Về việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cao Lộc
187/QĐ-UBND 30-06-2022 Về việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cao Lộc
186/QĐ-UBND 30-06-2022 Về việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cao Lộc
1647/UBND-TNMT 29-06-2022 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm2022) của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc - Cloned
46/QĐ-UBND 27-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hà Văn Nam và bà Hoàng Thị Ninh, trú tại khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
44/QĐ-UBND 20-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Hải Thành, trú tại khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
42/QĐ-UBND 10-06-2022 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Dương Trầm Liền và bà Triệu Mùi Khế, trú tại thôn Đông Chắn, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
178/QĐ-UBND 09-06-2022 V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Bình Gia (xã Hồng Phong, đợt 1)
167/QĐ-UBND 09-06-2022 V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Bình Gia (xã Hồng Phong, đợt 1)
169/QĐ-UBND 09-06-2022 V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Bình Gia (xã Hồng Phong, đợt 1)
165/QĐ-UBND 09-06-2022 V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Bình Gia (xã Hồng Phong, đợt 1)
179/QĐ-UBND 09-06-2022 V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Bình Gia (xã Hồng Phong, đợt 1)
174/QĐ-UBND 09-06-2022 V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Bình Gia (xã Hồng Phong, đợt 1)
168/QĐ-UBND 09-06-2022 V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Bình Gia (xã Hồng Phong, đợt 1)
171/QĐ-UBND 09-06-2022 V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Bình Gia (xã Hồng Phong, đợt 1)
15/QĐ-UBND 05-04-2022 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Thụy, trú tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
14/QĐ-UBND 01-04-2022 Về việc giao đất tái định cư cho bà Vi Thị Thanh tại khu Tái định cư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc