Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1217/UBND-KTHT 23-05-2023 V/v thực hiện lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng địa bàn xã trên huyện Cao Lộc, giai đoạn 2021 - 2030, tỷ lệ 1/10.000 (06 xã) - Cloned
33/GPXD 12-05-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho bà Vũ Thanh Nhàn
32/GPXD 12-05-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho ông Đinh Văn Truy
31/GPXD 12-05-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho bà Lành Thị Quỳnh Nga
1098/UBND-KT&HT 12-05-2023 V/v lấy ý kiến thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000 - Cloned
1026/UBND-KT&HT 08-05-2023 V/v lấy ý kiến đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu kinh doanh thương mại tổng hợp, kho, bãi tập kết và các dịch vụ logistics, tỷ lệ 1/500 - Cloned
1010/UBND-TCKH 06-05-2023 Về việc cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Cloned
985/UBND-KT&HT 04-05-2023 V/v tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 (địa phận huyện Cao Lộc quản lý) - Cloned
30/GPXD 28-04-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Chân và bà Vy Thị Vinh
29/GPXD 28-04-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho ông Nông Văn Hiển và bà Nguyễn Hồng Thúy
28/GPXD 25-04-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho ông Triệu Quang Quý và bà Nguyễn Thị Hường
26/GPXD 21-04-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho ông Lương Thái Sơn và bà Đàm Thùy Mai
24/GPXD 21-04-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho ông Hoàng Lương Thiện và bà Hoàng Thị Hà
12/GPXD 21-04-2023 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng Giấy phép xây dựng số 12/GPXD ngày 27/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
10/GPXD 21-04-2023 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 10/GPXD ngày 15/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
22/UBND-GPTC 13-04-2023 Chấp thuận đấu nối cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Hùng Vương
22/UBND-GPTC 13-04-2023 Chấp thuận đấu nối cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
20/GPXD 03-04-2023 Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn cho Ông Nguyễn Đức Cường và bà Dương Thị Phượng
14/GPXD 03-04-2023 Phụ lục điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng
21/GPXD 03-04-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Thành Đô
709/UBND-KT&HT 31-03-2023 V/v lấy ý kiến thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, tỷ lệ 1/10.000 - Cloned
18/GPXD 27-03-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho ông Trần Văn Tưởng và bà Dương Thị Mai Hồng
17/GPXD 20-03-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho hộ bà Nguyễn Thị Nhai
15/GPXD 06-03-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho hộ bà Ngô Thị Sửu
14/GPXD 28-02-2023 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn ông Hà Hùng Sơn và bà Trương Thị Hậu
13/GPXD 28-02-2023 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn bà Trần Thị Bình
392/UBND-KT&HT 27-02-2023 V/v giữ gìn không gian cảnh quan tuyến đường 3-2, thị trấn Cao Lộc (lần 2) - Cloned
396/UBND-KT&HT 27-02-2023 V/v cung cấp hồ sơ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
11/GPXD 27-02-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho ông Nông Văn Nga và bà Nông Thị Nhị
12/GPXD 27-02-2023 Cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Thu