Chiều ngày 3/11, Huyện ủy Cao Lộc đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 453, ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cho trên 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các địa phương, phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể và các trường THPT trên địa bàn huyện.

z2163838810807_282911f0b0662bd34fd6667352b2fd91.jpg

z2163838806746_89927a98734fba1713ae5334e243dcf7.jpg

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo huyện thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó nhấn mạnh các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trong 5 năm tới. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản, những vấn đề mới được nêu trong Nghị quyết, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

     Hội nghị cũng đã tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 453, ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Ban thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, triển khai thực hiện đạt 16/16 mục tiêu của Đề án. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc đã có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo ngày càng đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ cơ sở được chăm lo. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên ngày càng thực chất hơn, số tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành thành tốt nhiệm vụ trở lên ngày càng tăng, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra./

 

Xuân Điệp