Chiều 5/11, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Cao Lộc về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025; kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020. Đi cùng đoàn công tác còn có lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

111.jpg

     Từ đầu năm 2020 đến nay, Huyện ủy Cao Lộc đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2020; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngay sau đại hội, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Đến hết tháng 10/2020, 80/80 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức xong việc quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng cùng cấp.

     Về thực hiện các nhiệm vụ công tác, từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Dự ước, đến cuối năm 2020, huyện Cao Lộc sẽ hoàn thành 19/21 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra. Về lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện Cao Lộc phát triển khá toàn diện, trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt trên 24.000 tấn, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm. Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM là Xuất Lễ, Tân Liên và xã Hải Yến đạt NTM nâng cao; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước cả năm đạt trên 452 tỷ đồng, đạt trên 101 % dự toán tỉnh giao; hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn cơ bản ổn định,.. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng quy định, đúng chế độ; quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

     Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả mà huyện đã đạt được trên các lĩnh vực cũng như những hạn chế trong việc thực hiện một số chỉ tiêu của năm 2020 và đưa ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cao Lộc đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: chất lượng, hiệu quả triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số cấp ủy cơ sở, chưa cao; việc nắm bắt và giải quyết một số phát sinh từ cơ sở còn hạn chế; công tác huy động, quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là thu hút xã hội hóa đầu tư còn thấp, Công tác xây dựng NTM còn chậm, công tác giải ngân nguồn vốn xây dựng chưa đạt,…

    Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường thực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ rõ: Huyện ủy Cao Lộc cần bám sát các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình Hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của huyện; tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên đất đai và môi trường; chú trọng phòng, chống tham nhũng; tiếp tục làm tốt công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an sinh xã hội …/.

 

Xuân Điệp