Ngày 24/2, Uỷ ban MTTQ huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 202- 2026.

      Hội nghị đã được thông báo việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.  Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất cho các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, các xã, thị trấn giới thiệu 67 người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

      Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn chi tiết, cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục để các cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn giới thiệu ứng cử làm hồ sơ ứng cử theo quy định. Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND. Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

      Thông qua hội nghị tập huấn và hướng dẫn về công tác bầu cử, các đại biểu dự đã được cung cấp đầy đủ các nội dung của công tác bầu cử để triển khai thực hiện đúng quy trình, theo quy định tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 

Xuân Điệp