Chiều ngày 8/3, Huyện ủy Cao Lộc tổ chức hội nghị để rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giai đoạn 2020 - 2025, (2021 – 2026).

      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình về việc xây dựng rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban thường vụ, Ban chấp hành và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND và UBND giai đoạn 2020 – 2025( 2021 – 2026) và hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh.

Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020- 2025 (2021 – 2026).

      Huyện Cao Lộc cũng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch và hội nghị Ban Thường vụ lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách, đề nghị cấp có có thẩm quyền bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2015 (2021 – 2026), đảm bảo đúng quy trình các bước về công tác cán bộ.

     Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác phát triển cán bộ. Đây là khâu quan trọng trong quá trình quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ./.

 

Xuân Điệp