Sáng ngày 10/6, Ủy ban Nhân nhân huyện Cao Lộc, khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Tham gia hội đi có 59 thí sinh đến từ 22 đội thi của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

     Trong thời gian 2 ngày (ngày 10 và 11/6) các đội thi sẽ trải qua các nội dung dung như Thi nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ; chuẩn bị và thực hành giảng dạy một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân cấp xã; xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân, giai đoạn 2021-2025 của cấp xã, huyện; xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân cấp xã; bắn súng K54 bài 1c.

     Hội thi diễn ra trong tình hình cả nước đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid- 19 vì vậy trong suốt thời gian thi yêu cầu Ban Tổ chức, các thành viên, các thí sinh nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid- 19. Ban Tổ chức đã xây dựng các phương án cụ thể để tổ chức hội thi diễn ra an toàn, nghiêm túc nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid trong tình hình mới./.

Xuân Điệp