Ngày 25/5, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Cao Lộc đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ đối với cử tri của thị trấn Cao Lộc và xã Hợp Thành.     

     Tại hội nghị, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Cao Lộc ghi nhận 08 ý kiến kiến nghị của các cử tri chủ yếu liên quan đến vấn đề cấp giấy phép xây dựng công trình và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở như: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình nằm trong quy hoạch; Trình tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị…

 

(Hình ảnh Hội nghị TXCT. Ảnh: Trung tâm VH,TT&TT huyện)

 

     Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh và huyện Cao Lộc đã trao đổi, làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị, đồng thời giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu HĐND tỉnh, huyện tổng hợp để chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

 

MAI TRANG

Trung tâm VH,TT&TT huyện Cao Lộc