Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
200/GM-HĐBT,HT&TĐC 29-06-2022 GM họp xem xét thống nhất thông qua phương án BT,HT&TĐC
199/GM-BCĐ 28-06-2022 GM Dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022
196/GM-BTC 27-06-2022 GM Dự họp chuẩn bị nội dung tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” huyện Cao Lộc năm 2022
198/GM-UBND 27-06-2022 GM Dự Lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, giáo viên và học sinh tiêu biểu năm học 2021 - 2022
195/GM-UBND 24-06-2022 GM Dự khai mạc, bế mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022
188/GM-UBND 21-06-2022 GM Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại huyện Cao Lộc năm 2022
189/GM-UBND 21-06-2022 GM dự Khai mạc “Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Cao Lộc” tại không gian phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn
191/GM-UBND 21-06-2022 GM Dự Hội nghị tập huấn kiến thức phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Cao Lộc năm 2022
192/GM-BCĐ 21-06-2022 GM Dự họp làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022
190/GM-HĐ 21-06-2022 GM xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước và nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022
147/GM-HĐND 20-06-2022 GM tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2022
187/GM-UBND 20-06-2022 GM Dự làm việc cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về các phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện, thành phố và nội dung quy hoạch tỉnh
193/GM-UBND 17-06-2022 GM tổ chức cuộc họp rà soát, đánh giá kết quả giải quyết đơn thư tại các phòng, ban, đơn vị trong 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2022
192/GM-UBND 17-06-2022 GM Làm việc với đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an ninh, an toàn trong lắp đặt quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
181/GM-UBND 16-06-2022 GM Dự Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng huyện Cao Lộc
180/GM-UBND 15-06-2022 GM Làm việc với Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh
179/GM-UBND 13-06-2022 GM Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 6 năm 2022
141/GM-HĐND 13-06-2022 GM Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thống nhất phân loại, chuyển các cơ quan đơn vị liên quan
178/GM-BCĐ 11-06-2022 GM Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, Tổ giúp việc Hội thi "Tìm hiểu kiến thức gia đình"
176/GM-HĐTĐ 10-06-2022 GM Họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với tập thể và viên chức quản lý sự nghiệp giáo dục năm học 2021 - 2022
177/GM-UBND 10-06-2022 GM Dự làm việc cùng Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo chuyên đề năm 2022của tỉnh
174/GM-HĐBT,HT&TĐC 08-06-2022 GM Họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn huyện
173/GM-UBND 08-06-2022 GM Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2022
171/GM-UBND 07-06-2022 GM Dự Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ, hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
170/GM-UBND 07-06-2022 GM Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2022
171/GM-UBND 07-06-2022 GM Dự Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ, hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
129/GM-HĐND 07-06-2022 GM chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
169/GM-BCĐ 07-06-2022 GM Dự Hội nghị Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các tổ chức tín dụng (lĩnh vực ngân hàng) năm 2022
168/GM-BCĐ 06-06-2022 GM Dự họp Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
168/GM-BCĐ 06-06-2022 GM Họp Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022