Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2681/UBND-LĐTBXH-DT 07-10-2023 V/v báo cáo tình hình triển khai chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2045
2673/UBND-VP 06-10-2023 V/v báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
2655/UBND-KT&HT 05-10-2023 V/v thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng trên địa bàn huyện Cao Lộc
2662/UBND-VHTT 05-10-2023 V/v rà soát xác định vị trí đất các di tích và các nhà văn hóa xã, thôn chưa thực hiện đăng ký
2653/BCĐ-CQTTr 05-10-2023 V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
2656/UBND-TCKH 05-10-2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính cấp xã
2633/UBND-VP 04-10-2023 V/v tuyên truyền thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ
2639/UBND-NV 04-10-2023 V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
2648/UBND-VP 04-10-2023 V/v báo cáo kết quả giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, tranh chấp và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai
2651/UBND-KT&HT 04-10-2023 V/v lấy ý kiến thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Long, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, tỷ lệ 1/10.000
2634/UBND-TCKH 04-10-2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024
2629/UBND-NV 03-10-2023 V/v Triển khai lập danh sách người dân, tổ chức đã giao dịch và nhận kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, phục vụ đo lường sự hài lòng năm 2023
2624/UBND-VP 03-10-2023 V/v tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài
2611/UBND-TNMT 02-10-2023 V/v thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2023 (lần 3)
2606a/UBND-VP 01-10-2023 V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023
2600/UBND-VP 29-09-2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận tại Hội nghị sơ kết BCĐ thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023
2603/UBND-KT&HT 29-09-2023 V/v lấy ý kiến hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000
2597/UBND-VHTT 29-09-2023 V/v thực hiện công tác tuyên truyền và tham gia các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023
2581/UBND-NV 28-09-2023 V/v Triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2024
2354/UBND-TCKH 07-09-2023 V/v hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Cao Lộc
441/MTTQ-BTT 28-08-2023 V/v phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng
2051/BCHPCTT 06-08-2023 V/v ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
2047/UBND-KTHT 06-08-2023 V/v phối hợp tuyên truyền phổ biến Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện từ năm 2023
2052/UBND-TCKH 06-08-2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh
2042/UBND-VP 05-08-2023 V/v rà soát nội dung trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp chuyên đề)
2038/UBND-TCKH 04-08-2023 V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2023
2039/UBND-GDĐT 04-08-2023 V/v tổ chức dạy học 02 tuần không đối với lớp 1 từ năm học 2023 - 2024
2035/UBND-VP 04-08-2023 V/v Thực hiện thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2023
2033/UBND-NV 04-08-2023 V/v tiếp tục hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023
2028/UBND-TCKH 03-08-2023 V/v báo cáo tình hình tạm ứng hợp đồng và thu hồi vốn tạm ứng hợp đồng; quản lý, giải ngân vốn đầu tư công