Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2959/UBND-TNMT 03-12-2020 V/v xin ý kiến góp ý đối với Danh mục công trình, dự án trong KHSD đất năm 2021 huyện Cao Lộc
2967/UBND-LĐTBXHDT 03-12-2020 V/v triển khai các nội dung tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2020
2959/UBND-TNMT 03-12-2020 V/v xin ý kiến góp ý đối với Danh mục công trình, dự án trong KHSD đất năm 2021 huyện Cao Lộc
2966/UBND-NV 03-12-2020 V/v báo cáo tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội năm 2020
2969/UBND-TCKH 03-12-2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện xã hội hoá các hoạt động Giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và Tư pháp
2947/UBND-TP 02-12-2020 Về việc đôn đốc khắc phục sau kiểm tra công tác tư pháp
2953/UBND-LĐTBXHDT 02-12-2020 V/v Đề nghị cung cấp số liệu xây dựng báo cáo kết quả 2 năm thực hiện quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ Tướng Chính phủ
2948/UBND-TCKH 02-12-2020 V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2020
2956/UBND-NV 02-12-2020 V/v Triển khai tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đánh giá chéo giữa các cơ quan, đơn vị về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ
2770/UBND-VP 13-11-2020 V/v thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường
2759/UBND-NV 12-11-2020 V/v tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 2020
2765/UBND-VP 12-11-2020 V/v tham mưu tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND huyện khóa XX từ đầu nhiệm kỳ đến nay
2758/UBND-LĐTBXH-DT 12-11-2020 V/v Điều chỉnh nội dung và thời gian thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện
2760/UBND-VP 12-11-2020 V/v báo cáo tổng kết công tác PBGDPL; Hòa giải cơ sở năm 2020 và triển khai ngày pháp luật năm 2020
2751/UBND-VP 11-11-2020 V/v tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá
2754/UBND-VHTT 11-11-2020 V/v Đăng ký nhu cầu xây mới, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã Năm 2021
2750/UBND-NV 11-11-2020 Về việc thực hiện nâng lương trước thời hạn năm 2020
2752/UBND-VP 11-11-2020 V/v Tham mưu thực hiện Thông báo số 619/TB-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn
2755/UBND-LĐTBXHDT 11-11-2020 V/v cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình
2747/UBND-VP 11-11-2020 V/v triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân
2731/UBND-LĐTBXHDT 10-11-2020 V/v Báo cáo nội dung tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với Cách mạng
2727/UBND-NV 09-11-2020 V/v xin ý kiến góp ý danh mục hồ sơ năm 2021
2726/UBND-TCKH 09-11-2020 V/v thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2020
2730/UBND-VP 09-11-2020 V/v thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
2716/UBND-KT&HT 08-11-2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm “Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái Việt Nam 29/11”
2721/UBND-LĐTBXHDT 08-11-2020 V/v Cung cấp số liệu tổng hợp báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025”
2714/UBND-TCKH 08-11-2020 V/v rà soát, tổng hợp số hộ kinh doanh thuộc đối tượng được giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường, tổng số kinh phí được giảm
2718/UBND-NN 08-11-2020 V/v Chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi
2723/UBND-NN 08-11-2020 V/v Triển khai cấp bách các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
2701/UBND-NN 06-11-2020 V/v Dự Hội nghị tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn năm 2020