Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1003/UBND-HĐĐT 30-04-2022 V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Cao Lộc
998/UBND- CAH 29-04-2022 V/v thực hiện Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ công tác thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg
978/UBND-VP 28-04-2022 V/v đôn đốc triển khai quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19
984/UBND-VP 28-04-2022 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
795/UBND-NV 09-04-2022 V/v thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh
776/UBND-NN 07-04-2022 V/v rà soát và thực hiện các chỉ tiêu nước sinh hoạt thuộc tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
665/UBND-VP 25-03-2022 V/v đôn đốc hoàn thành và gửi báo cáo kết quả cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC năm 2022
651/UBND-KT&HT 24-03-2022 V/v đôn đốc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2022
654/UBND-TCKH 24-03-2022 V/v báo cáo xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn ổn định 05 năm (2022 - 2026)
649/UBND-VP 23-03-2022 V/v phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh
634/UBND-VP 20-03-2022 V/v thực hiện trở lại các hoạt động trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn huyện
179/UBND-LĐTBXHDT 19-01-2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện, Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT
187/UBND-VP 19-01-2022 V/v thực hiện tốt công tác tuyên tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp đón giao thừa tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
189/UBND-TT 19-01-2022 V/v triển khai một số văn bản về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
177/BCĐ-VP 19-01-2022 V/v triển khai một số biện pháp tạm thời trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc
156 /UBND-VP 17-01-2022 V/v báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg
155/UBND-TNMT 17-01-2022 V/v xem xét, cập nhật bổ sung công trình vào Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lạng Sơn
42/UBND-TCKH 07-01-2022 V/v báo cáo nội dung và kinh phí thực hiện theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ
43/UBND-LĐTBXHDT 07-01-2022 V/v Đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
49/UBND-TP 07-01-2022 V/v định kỳ công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực
54/UBND-VP 07-01-2022 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2
41/UBND-VP 07-01-2022 V/v thống kê số lượng người tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện
40/UBND-VP 06-01-2022 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng F1 bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
27/UBND-VP 06-01-2022 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
23/UBND-VP 05-01-2022 V/v báo cáo tình hình phát triển KTXH tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022
15/UBND-TP 05-01-2022 Về việc góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh triển khai thực hiện Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
20/UBND-VP 04-01-2022 V/v cấp phát Tờ gấp tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa (năm 2021)
13/UBND-NN 04-01-2022 V/v đăng ký, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh
09/UBND-VHTT 04-01-2022 V/v điều chỉnh tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
04/UBND-NV 04-01-2022 V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021