Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

PTV: Trung tâm Chính trị huyện Cao Lộc vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có 51 học viên là cán bộ, đoàn viên ưu tú đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Sau 5 ngày tham gia học tập các học viên đã được nghiên cứu 5 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua các chuyên đề, các học viên được nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được cơ quan giao, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chương trình học tập, các học viên đã đi thực tế tại Đình Háng Pài - xã Thụy Hùng - Đây là nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn năm 1933, là địa chỉ đỏ giáo dục về truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình, trong đó có 18 học viên xếp loại giỏi chiếm 35,5%; 25 học viên xếp loại khá chiếm 49%./.

 

Thực hiện: XUÂN ĐIỆP

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện