Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2021.

       Ngày 26 - 29/01, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cao Lộc khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 144 đoàn viên, thanh niên ưu tú trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2021.

      Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu, học tập những nội  dung  lý luận chính trị cơ bản như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành ddảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam,…

      Qua lớp học, các học viên được nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với quyền nghĩa vụ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đây cũng là cơ hội để cho các đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021, có hướng phấn đấu được kết nạp vào Đảng trong quá trình học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ./.

 

Xuân Điệp