Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cải cách hành chính ở Cao Lộc: Hiệu quả nhờ giải pháp tích cực

     Năm 2021, UBND huyện Cao Lộc là đơn vị xếp thứ nhất về chỉ số CCHC theo bảng xếp hạng của UBND tỉnh công bố (đạt 88,49%), tăng 7 bậc so với năm 2020. Để có được kết quả này, thời gian qua, UBND huyện đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị.

     Ông Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, chúng tôi đã ban hành kế hoạch CCHC trên địa bàn huyện trên tất cả 8 nội dung, trong đó, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính (TTHC); chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác CCHC, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức các nhiệm vụ được giao tại chương trình, kế hoạch hằng năm của huyện và báo cáo kết quả thường xuyên về UBND huyện. Đồng thời, giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu ban hành kế hoạch phù hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đảm chế độ báo cáo CCHC hằng quý đầy đủ để tổng hợp gửi về tỉnh đúng hạn. Cùng với đó, trong năm 2021, UBND huyện duy trì và phát huy mạnh mẽ vai trò của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện…

 

Công chức Bộ phận “một cửa” UBND huyện Cao Lộc tiếp nhận hồ sơ TTHC của người dân

 

     Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị hành chính đã cập nhật thường xuyên, kịp thời các quyết định của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã; niêm yết, công khai đầy đủ 249 TTHC cấp huyện, 103 TTHC cấp xã tại bộ phận “một cửa” và trên trang thông tin điện tử của huyện. Đồng thời, rà soát trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các TTHC từ 3 ngày trở lên. Trong năm 2021, toàn huyện đã rà soát, đề xuất cắt giảm 8 TTHC từ 101 ngày xuống 67 ngày, giảm 34 ngày, đạt 29,69%. Cùng với đó, trong năm 2021, các cấp chính quyền huyện đã tiếp nhận 69.938 hồ sơ TTHC, giải quyết đúng và trước hạn 69.917 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,96%; còn 21 hồ sơ đang giải quyết, chiếm 0,03%.

     Cũng trong năm 2021, UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc luân phiên trực tại bộ phận “một cửa” để giải quyết công việc, tránh phiền hà cho tổ chức, công dân; kiện toàn danh sách công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận “một cửa” gồm 15 người tại cấp huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn bố trí trung bình 5 đến 7 người làm việc tại bộ phận “một cửa” thực hiện tiếp nhận, trả kết quả TTHC cho người dân.

     Ông Hồ Hữu Hải, khối 10, thị trấn Cao Lộc cho biết: Mỗi khi đến Bộ phận “một cửa” thị trấn, tôi đều được cán bộ tiếp đón niềm nở, hướng dẫn cụ thể, tận tình. Đặc biệt, ở đây có bảng niêm yết TTHC rõ ràng, dễ tra cứu. Sau khi thực hiện xong TTHC mình cần, tôi luôn dành thời gian tìm hiểu về thành phần hồ sơ, quy định của các TTHC khác.

     Bên cạnh công tác cải cách TTHC, UBND huyện Cao Lộc cũng quan tâm kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động, quán triệt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Theo đó, trong năm 2021, UBND huyện đã thành lập đoàn và kiểm tra 10 cuộc. 100% cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện được quán triệt thường xuyên về kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ.

     Chị Trần Thị Ngọc, công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp - hộ tịch tại Bộ phận “một cửa” UBND huyện Cao Lộc cho biết: Thời gian qua, được lãnh đạo quán triệt, tôi đã chấp hành đúng nội quy, quy định của cơ quan, đi làm đúng giờ. Đặc biệt, khi tiếp xúc, làm việc với người dân, tôi luôn giữ thái độ niềm nở, không “gây khó” cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC.

     Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND huyện Cao Lộc tiếp tục phát huy kết quả giữ vững thứ hạng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung  thực hiện CCHC; đẩy mạnh kiểm tra việc triển khai các nội dung CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC từng cấp, từng đơn vị./.

 

Nguồn: https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/491368-cai-cach-hanh-chinh-o-cao-loc-hieu-qua-nho-giai-phap-tich-cuc.html