Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cao Lộc: tổ chức hội nghị để đánh giá Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

       Chiều ngày 5/4, UBND huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Cao Lộc.

      Trong quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tỉnh, UBND huyện đã tổ chức hội nghị và in tờ rơi hướng dẫn trình tự, thủ tục đến các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, bước đầu đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu, đến nay huyện Cao Lộc đã có 18 hồ sơ đề xuất xem xét, hỗ trợ đầu tư, trong đó đăng ký hỗ trợ phát triển thương hiệu là 03 hồ sơ; đăng ký hỗ trợ đầu tư là 06 hồ sơ; đăng ký hỗ trợ lãi suất là 05 hồ sơ; đăng ký hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp là 04 hồ sơ. Hiện, UBND huyện Cao Lộc đã tiến hành rà soát, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Tại hội nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân đầu tư đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết như Doanh nghiệp đã đăng ký, đề xuất các nội dung đầu tư nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu; một số cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng chưa xây dựng được thương hiệu và cần hỗ trợ về thương hiệu cũng như phát triển thị trường; một số doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đã đi vào hoạt động nhưng chưa được giải ngân vốn; đối với các hộ, tổ sản xuất không đảm bảo diện tích có được hỗ trợ hay không,…

      Tại hội nghị, các ban ngành liên quan đã trình bày nội dung hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, cụ thể: Phòng Tài chính và kế hoạch; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các Ngân hàng trên địa bàn huyện; các xã, thị trấn có liên quan: Về trình tự, thủ tục, diện tích đất sử dụng, hồ sơ thanh, quyết toán các khoản hỗ trợ…./.

 

Xuân Điệp