Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại Hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2012 - 2017

 Mới đây, huyện Cao Lộc tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012 - 2017. Trong 5 năm qua, Cấp ủy, chỉ huy các cấp huyện Cao Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang một cách toàn diện và đã đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng con người mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nâng cao khả năng chiến đấu, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cụ thể, hàng năm 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quân số tham gia huấn luyện chiến đấu đạt 99,8%, kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, 85% đạt loại khá, giỏi… Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang huyện Cao Lộc còn tích cực tham gia các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hưởng ứng các cuộc vận động được trên 170 triệu đồng, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới lực lượng vũ trang huyện đã huy động trên 2.000 ngày công, phát quang, tu sửa đường giao thông liên thôn được hơn 20km…

         Ghi nhận thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân./.

 

Xuân Điệp_ Đài Cao Lộc