Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hướng dẫn kích hoạt Tài khoản định danh điện tử VNEID

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Theo đó, tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), do Bộ Công an phát triển.

Hiện nay các bước tự đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trên ứng dụng VNeID tương đối rõ ràng, nhưng rất nhiều người chưa biết cách kích hoạt tài khoản để sử dụng, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID như sau:

Khi đã thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID trên điện thoại di động hoặc đến cơ quan công an để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử và hồ sơ được phê duyệt thì hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ gửi tin nhắn SMS thông báo theo số điện thoại công dân đã đăng ký có cấu trúc như sau:

- Tin nhắn được gửi có tên định danh là “VNeID”.

- Tin nhắn có nội dung cụ thể như sau: “Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Hồ sơ dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoạt tai khoan” (Tin nhắn văn bản không dấu). 

 

https://hcc.bacgiang.gov.vn/documents/13400297/16216497/1679632720351_Huong_dan_kich_hoat_tk_dinh_danh_dt_1676971300.jpg/6bc137a5-606d-4935-a61f-5d0491a27d59?t=1679632720353

 

Công dân thực hiện các bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử như sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID hoặc trang web của VNeID (https://vneid.gov.vn), người dân lựa chọn: “Kích hoạt tài khoản định danh điện tử”.

 

https://hcc.bacgiang.gov.vn/documents/13400297/16216497/1679632827060_vneid.jpg/bf932e52-b1da-476c-8a20-307a91462ae8?t=1679632827061

 

Bước 2: Điền các thông tin và ấn: “Gửi yêu cầu”

- Số định danh cá nhân: Trùng với số CCCD

- Số điện thoại: Điền số điện thoại đăng ký số định danh cá nhân

Bước 3: Mã OTP được gửi đến số điện thoại cá nhân qua tin nhắn SMS. Người dùng điền mã OTP này và sẽ được chuyển đến bước thiết lập mật khẩu.

 

https://hcc.bacgiang.gov.vn/documents/13400297/16216497/1679633400767_z4207571449376_02d64eba0f480f1411da7d0bffa57fc5.jpg/07091237-5258-4d19-bdac-4e84ddf90c5b?t=1679633400768

 

Bước 4: Thiết lập mật khẩu và passcode:

- Mật khẩu được yêu cầu thiết lập có 8 đến 20 ký tự bao gồm: chữ số, chữ viết hoa, chữ viết thường, ký tự đặc biệt. Mã passcode là một loại mã bảo mật, được sử dụng để xác thực khi sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng VNeID. Theo quy định, mã passcode gồm 6 ký tự số từ 0 đến 9.

Bước 5: Thiết lập câu hỏi bảo mật

Câu hỏi bảo mật được sử dụng trong một số trường hợp nhằm xác minh danh tính của chủ tài khoản định danh điện tử.

Chọn lần lượt từng câu hỏi và điền câu trả lời, đồng thời ghi nhớ câu trả lời tương ứng với câu hỏi để có thể sử dụng khi cần thiết theo yêu cầu bảo mật của ứng dụng. Thông báo kích hoạt tài khoản ĐDĐT sẽ xuất hiện sau khi người dùng thiết lập câu hỏi bảo mật thành công. Kích hoạt thành công, công dân tiến hành đăng nhập số CCCD và mật khẩu đã cài đặt để đăng nhập VNEID./.