Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Cao Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

     Chiều ngày 21/01, Huyện ủy Cao Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

     Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và trong điều kiện còn nhiều khó khăn song với sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Cao Lộc đã có những bước phát triển vững chắc, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội ổn định và giữ vững. Nổi bật là huyện đã chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ban hành 147 chỉ thị, quy chế, kế hoạch, nghị quyết, hướng dẫn và các văn bản khác đúng tiến độ quy định lãnh đạo; chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Huyện đã hoàn thành 17/18 chỉ tiêu năm, trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp có bước chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất năm đạt 1.213.353 triệu đồng, đạt trên 110 % kh năm, tăng 3,31% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 620 tỷ đồng, đạt 127,1% so với cùng kỳ. Có 01 xã hoàn thành xây dựng NTM nâng tổng số lên 8 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trên 11.400 triệu đồng được chi cho công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Công tác xây dựng đảng, đã kết nạp được 185 Đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm, thi hành kỷ luật đối với 12 đảng viên.

 

(Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng. Ảnh: Trung tâm VH,TT&TT huyện)

 

     Năm 2022, huyện Cao Lộc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị, an ninh quốc phòng. xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; chú trọng thu hút đầu tư vào địa bàn, lồng ghép sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước; chú trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo yêu cầu vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế, xã hội. 

     Nhân dịp này, Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 14 tổ chức cơ sở Đảng vì đã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2021./.

 

XUÂN ĐIỆP

Trung tâm VH,TT&TT huyện Cao Lộc