Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngân hàng Chính sách huyện Cao lộc phối hợp tập huấn công tác ủy thác vay năm 2023 vốn cấp xã

     Trong những năm qua hoạt động nhận ủy thác vốn vay của 04 tổ chức CTXH cấp huyện với NHCSXH huyện Cao Lộc đóng trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả, đã góp phần không nhỏ thực hiện mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Dư nợ thông qua 4 tổ chức CTXH năm sau tăng cao hơn năm trước. Năm 2022 tăng 48.213 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 19.5% so với 31/12/2021.  Dư nợ 03 tháng đầu năm 2023 tăng 14.632 triệu đồng. Tỷ lệ tăng 4.9% so với 31/12/2022. Tính đến 31/3/2023  dư nợ ủy thác qua 04 Tổ chức CTXH cấp huyện là 309.822 triệu đồng thông qua 166 tổ TK&VV với 5.156 hộ vay vốn.

tap huan1.jpg

Hình ảnh tập huấn nghiệp vụ uỷ thác cho Tổ chức CT-XH cấp xã năm 2020

 

     Thực hiện công văn số 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc Hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay. Nhằm củng cố hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức CTXH cấp cơ sở đi vào chất lượng, hiệu quả quản lý dư nợ ủy thác ngày càng được nâng cao. Ngày 27/3/2023 Ngân hàng CSXH huyện Cao lộc phối hợp với 04 tổ chức CTXH cấp huyện là Hội Liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã mở 01 lớp tập huấn cho 81 lãnh đạo tổ chức CTXH đoàn thể các xã, thị trấn tham dự. Địa điểm tại Hội trường khối dân vận huyện. Nội dung tập huấn còn kết hợp tuyên truyền về triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển  Kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc miền núi  giai đoạn năm 2021-2030. Kết quả đã có 100% đoàn thể các xã, thị trấn tham dự.

NGỌC CHI