Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cao Lộc ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân đối với Hợp tác xã Thành Lộc

        Ngày 13/8, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cao Lộc đã thực hiện ký kết Hợp đồng tín dụng và giải ngân đối với Hợp tác xã Thành Lộc để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTG ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó Hợp tác xã Thành Lộc là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn huyện được giải ngân chương trình tín dụng này, với số tiền được vay là trên 73 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 8 lao động. Thời hạn cho vay 11 tháng, lãi suất 0% và không cần tài sản đảm bảo.

       Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết để giải ngân kịp thời./.