Skip to main content
Submitted by on 28 November 2020

 

37- Lê Trí Thức.jpg

Đ/c: Lê Trí Thức - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

7- pham quang cuong.JPG

1- Nguyễn Duy anh.jpg

Đ/c: Phạm Quang Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đ/c: Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện