Skip to main content
Submitted by on 28 November 2020

37- Lê Trí Thức.jpg

Đ/c: Lê Trí Thức - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

7- pham quang cuong.JPG

Đ/c: Phạm Quang Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

1- Nguyễn Duy anh.jpg

Đ/c: Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

3-  Liễu Văn Chiến.JPG

42- Nghiêm Thị Bạch Tuyết.jpg

25- Vy Minh Long.JPG

18 - Nông Sỹ Huỳnh.JPG

9-Nguyễn Văn Đông.jpg

6 - Hoàng Mạnh Cường.jpg

8- Ngô Tiến Dũng.jpg

19- Phí Viết Hùng.jpg

Đ/c: Liễu Văn Chiến - UVBTVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/c: Nghiêm Thị Bạch Tuyết - UVBTVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Đ/c: Vy Minh Long - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Đ/c: Nông Sỹ Huỳnh - UVBTVHU, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện

Đ/c: Nguyễn Văn Đông - UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c: Hoàng Mạnh Cường - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c: Ngô Tiến Dũng - UVBTVHU, Trưởng Công an huyện

Đ/c: Phí Viết Hùng - UVBTVHU,  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện