Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Submitted by on 24 June 2021

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ban hành kèm theo Nghị quyết số:74/NQ-UBBC ngày  28  tháng 5 năm 2021 của Ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc

 

 

Lieu Van Chien.jpg

1. Lê Thị Tú Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bảo Long

2. Nguyễn Duy Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

3. Vũ Hòa Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện

4. Liễu Văn Chiến - UVBTVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

5. Trịnh Ngọc Chính - Huyện ủy viên,  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

6. Hoàng Mạnh Cường - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

7. Phạm Quang Cường, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

8. Hoàng Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng - Ban chỉ huy Quân sự huyện

9. Nguyễn Văn Đông - UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

10. Hoàng Vi Giang - Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Đăng

11. Lý Thị Thu Hà - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội huyện

12. Đàm Vân Hải - Huyện ủy viên,  Chánh Văn phòng Huyện ủy

13. Lã Thị Hồng - Huyện ủy viên,  Trưởng phòng TC-KH huyện

14. Hoàng Đức Huân - Huyện ủy viên,  PCT UBMTTQ huyện