Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đ/C TRẦN TUẤN ANH - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ- TRƯỞNG BAN KINH TẾ TW DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TẠI THÔN PÒ TANG, XÃ HỢP THÀNH, HUYỆN CAO LỘC

Chuyên mục video