Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

NGÀY 20/4, UBND HUYỆN CAO LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 03 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 02 CỦA CHÍNH PHỦ GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG: CÔNG AN, QUÂN SỰ, BIÊN PHÒNG, PHÒNG NN&PTNT VÀ KIỂM LÂM

Chuyên mục video