Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Submitted by on 28 November 2020

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI (0205)

THƯ ĐIỆN TỬ

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Vũ Hòa Bình

Chánh Văn phòng

3.861.306

 

Nông Thị Hằng 

Phó Chánh Văn phòng

3.860.475

 

Đào Anh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3.862.928

 

Linh Thị Hà Thu

Phó Chánh Văn phòng

 

 

Hoàng Thị Huệ

Văn Thư

3.861.470

 

Từ Kiều Linh

FAX

(3861 240)

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN

Hoàng Hải Yến

Trưởng phòng

3.862.298

 

Lương Văn Sắc

Phó trưởng phòng

3.861.252

 

Cơ quan

 

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN

Nguyễn Thị Minh

Trưởng phòng

3.862.939

 

Tô Quang Trung

Phó Trưởng phòng

3862.233

 

Lương Quỳnh Trang

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.862.029

 

PHÒNG LAO ĐỒNG THƯƠNG BINH, XÃ HỘI - DÂN TỘC HUYỆN

Nguyễn Thị Quyên

Trưởng phòng

6.278.887

 

Đồng Minh Quy

Phó Trưởng phòng

3.862.110

 

Hứa Văn Thư

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.457

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN

Lã Thị Hồng

Trưởng phòng

3.861.540

 

Hoàng Hồng Nguyên

Phó Trưởng phòng

 

 

Tôn Bích Thảo

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

Tài chính, Ngân sách

3.861.477

 

Cơ quan

Kế hoạch - Đầu tư

3.861.395

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN

Nguyễn Thị Loan

Trưởng phòng

3.861.350

 

Hoàng Thị Thu Huyền

Phó Trưởng phòng

3.860.859

 

Dương Thị Tâm

Phó Trưởng phòng

3.861.932

 

Hoàng Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

CT CĐ ngành GD

3.860.006

 

Cơ quan

Cơ quan

3.861.480

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN

Hứa Anh Tuấn

Trưởng phòng

2.212.978

 

Từ Như Hiển

Phó Trưởng phòng

 

 

Trần Đình Đông

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.359

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN

Nguyễn Văn Hanh

Trưởng phòng

3.860.983

 

Lành Thị Minh Huyền

Phó Trưởng phòng

3.861.325

 

Dương Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng

 

 

Lương Thị Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.235

 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN

Hoàng Thị Phương Huệ

Trưởng phòng

 

 

Hà Thị Trinh

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.343

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  HUYỆN

Đỗ Thị Hiền

Trưởng phòng

3.862.035

 

Phạm Hồng Hiệp

Phó Trưởng phòng

 

 

Nguyễn Khánh Linh

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.327

 

THANH TRA HUYỆN

Đào Thị Thanh Mai

Chánh thanh tra

 

 

Triệu Quốc Tra

Phó Chánh thanh tra

 

 

Cơ quan

 

3.861.308

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN

Nguyễn Thanh Nguyên

Giám đốc

3.862.022

 

Vũ Thu Hằng

Phó Giám đốc

 

 

Nông Đức Mạnh

Phó Giám đốc

 

 

Cơ quan

 

3.862.021

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TUYỀN THÔNG HUYỆN

Lương Thị Huyền

Giám đốc

3.862.368

 

Hoàng Tự Xê

Phó Giám đốc

3.862.159

 

Dương Văn Chinh

Phó Giám đốc

 

 

Lâm Hải Long

Phó Giám đốc

 

 

Cơ Quan

 

3.862.577

 

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

Lộc Sơn Khảo

Giám đốc

 

 

Vy Hoàng Minh

Phó Giám đốc

 

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ HUYỆN

Lộc Văn Quảng

Đội trưởng