Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

HỎI ĐÁP CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TRẢ LỜI CỦA HUYỆN


Quý bạn đọc thân mến

Để thuận tiện cho việc tiếp nhận "HỎI ĐÁP CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TRẢ LỜI CỦA HUYỆN".
Để đặt câu hỏi Bạn đọc vui lòng bấm nút Gửi câu hỏi. Điền đầy đủ và chính xác các thông tin (tiêu đề, người gửi, email…) vào các ô theo mẫu hướng dẫn. Nội dung hỏi và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu.
Trang Thông tin điện tử huyện Cao Lộc sẽ giải đáp. Nội dung phản hồi sẽ được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đăng tải trên chuyên mục này. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Quý Bạn đọc!
Để tra cứu các câu hỏi khác, xem các nội dung dưới đây.

DANH SÁCH HỎI ĐÁP CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TRẢ LỜI CỦA HUYỆN

Trả lời

Sau khi xem xét, UBND huyện Cao Lộc có ý kiến như sau:

1. Theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cao Lộc được phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn:

- Đất bãi thải, xử lý chất thải tại xã Gia Cát quy hoạch 0,54 ha, gồm: Hiện trạng đã có 0,04 ha; quy hoạch bãi gom rác thải tại các thửa đất số 134, 135, 136, 137, 138 tờ bản đồ số 67 và thửa đất số 640 tờ bản đồ số 02-LN có diện tích 0,1 ha; bãi đổ thải, đất đá tại địa bàn các thôn chưa có vị trí trên bản đồ có diện tích 0,4 ha.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải tại xã Yên Trạch quy hoạch 5,3 ha, gồm: Vị trí xây dựng bãi đổ đất thừa của dự án Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (11 khu) có diện tích 3,9 ha; bãi đổ thải, đất đá có diện tích 0,6 ha tại các thửa đất số 125, 126, 131, 132, 140, 141, 142, 143, 148, 151, 152, 153, 156, 157, 158 tờ bản đồ 103; bãi thu gom rác thải tại các thôn có diện tích 0,5 ha chưa có vị trí cụ thể; điểm tập kết rác thải xã Yên Trạch có diện tích 0,3 ha chưa có vị trí cụ thể.

2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Yên Trạch, UBND xã Gia Cát và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Hợp tác xã Thành Lộc thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Hợp tác xã Thành Lộc chủ động liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để được hướng dẫn các thủ tục về đất đai theo quy định.

 

Trích nội dung Công văn số 1471/UBND-TNMT ngày 16/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện

Trả lời

Sau khi xem xét các nội dung tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 24/02/2023 của UBND xã Tân Liên và ý kiến của HTX Sản xuất rau an toàn Tân Liên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch rà soát, cân đối bố trí kinh phí và đã dự kiến bố trí cho UBND xã Tân Liên là 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, cụ thể là nguồn duy tu, bảo dưỡng các công trình đầu tư bằng nguồn Chương trình MTQG xây dựng NTM. Trên cơ sở Quyết định của UBND huyện ban  hành, UBND xã sẽ thực hiện cân đối phân bổ hỗ trợ cho việc cải tạo, sửa chữa của HTX đảm bảo theo quy định.

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc

Người hỏi:
Trả lời

- Khu đất Sân vận động Đồng Đăng đã được thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc để quản lý tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn; ngày 27/11/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành bàn giao tại thực địa Sân vận động Đồng Đăng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định. Tuy nhiên từ thời điểm năm 2014 đến nay, còn một phần diện tích của Sân vận động do HTX Đồng Tâm vẫn đang sử dụng làm trụ sở, nhà kho và các hạng mục phụ trợ khác.

- UBND huyện Cao Lộc đã ban hành nhiều văn bản đề nghị HTX Đồng Tâm thực hiện tháo dỡ, di dời trụ sở nhà kho và các hạng mục phụ trợ tại khu vực Sân vận động Đồng Đăng, khu Vườn Sái, Thị trấn Đồng Đăng. Tuy nhiên, hiện tại HTX Đồng Tâm vẫn chưa thực hiện theo yêu cầu tại các văn bản của UBND huyện do khó khăn về tìm vị trí, địa điểm phù hợp.

- Mặt khác hiện nay, HTX Đồng Tâm đang nghiên cứu Dự án nhà máy điện rác Lạng Sơn tại thôn Nà Tậu, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (UBND tỉnh đã có Công văn số 1798/VP-KT ngày 13/5/2021 về triển khai chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ bổ sung dự án Nhà máy điện rác Lạng Sơn vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035), do đó đề nghị HTX Đồng Tâm sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định, làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

- Ngoài ra, trên cơ sở Báo cáo số 39/BC-HTX ngày 28/12/2022 của HTX Đồng Tâm về việc xin đăng ký kế hoạch sử dụng đất vào việc xây dựng Trạm trung chuyển rác thải HTX Đồng Tâm tại xã Hồng Phong. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật vị trí, địa điểm vào trong phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc. Hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt (Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 22/02/2023 của UBND huyện). Sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, UBND huyện Cao Lộc sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc

Người hỏi:
Trả lời

Đối với nội dung này đề nghị Hợp tác xã liên hệ với phòng NN&PTNT huyện Cao Lộc (là cơ quan thường trực thực hiện nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND) để được hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ lãi suất tín dụng Theo điều 6 Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc

Trả lời

HTX được tự chủ và tự quyết định trong tuyển dụng trí thức trẻ về làm việc tại HTX, do đó HTX lựa chọn con người đúng chuyên môn phù phù hợp với điều kiện kinh doanh của HTX, đồng thời lập hồ sơ gửi về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp &PTNT tổng hợp thực hiện theo quy định.

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

Trả lời

Sau khi xem xét các nội dung tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 23/02/2023 của UBND xã Gia Cát và ý kiến của HTX Sản xuất rau củ quả Gia Cát, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch huyện rà soát, cân đối bố trí kinh phí và đã dự kiến bố trí cho UBND xã Gia Cát là 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, cụ thể là nguồn duy tu, bảo dưỡng các công trình đầu tư bằng nguồn Chương trình MTQG xây dựng NTM. Trên cơ sở Quyết định của UBND huyện ban  hành, UBND xã sẽ thực hiện phân bổ hỗ trợ cho việc cải tạo, sửa chữa của HTX đảm bảo theo quy định.

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

Trả lời

- Việc quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn đã được xây dựng Mô hình sản xuất rau an toàn theo chứng nhận RAT trên cơ sở sản tổ chức sản xuất gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Tại địa bàn 2 xã Tân Liên và Gia Cát.

- Mục tiêu:

+ Xây dựng ngành hàng rau trên cơ sở tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, nâng cao khả năng tiếp cận của sản phẩm vào các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và hướng tới xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu nhằm phát huy giá trị, danh tiếng của cây rau Cao Lộc, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định nâng cao mức sống cho người dân sản xuất nông nghiệp.

+ Xây dựng được mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, làm cơ sở cho các địa phương khác trong tỉnh học tập kinh nghiệm và nhân rộng.

+ Xây dựng được Hợp tác xã kiểu mới đại diện cho người dân sản xuất, hoạt động bền vững, hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tham gia dự án trồng rau.

* Tuy nhiên: Hiện nay các thành viên hợp tác xã và HTX chưa phát huy được thế mạnh của địa phương đề đất đai và thương hiệu của rau Cao Lộc, chưa tổ chức gắn kết được các hộ sản xuất để thực hiện chuỗi cung ứng cho thị trường. Trong thời gian tới cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo chính quyền các xã và các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt liên kết sản xuất, huyện sẽ thực hiện việc kết nối tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn với các điểm bán trong và ngoài tỉnh.

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

 

Trả lời

UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp với các phòng ban chuyên môn huyện, UBND các xã triển khai hướng dẫn, liên kết Hợp tác xã tập trung xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm về an toàn thực phẩm, liên doanh, liên kết nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp, HTX sản xuất, tiêu thụ đa dạng sản phẩm và người tiêu dùng.  Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Để việc liên kết tiêu thụ sản phẩm được ổn định. HTX cần thực hiện liên kết đồng bộ các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tạo thương hiệu phát triển bền vững.

Trả lời

Hàng năm phòng NN&PTNT phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân theo nhu cầu đăng ký, đề nghị HTX rau củ quả sạch Gia Cát có nhu cầu tập huấn kỹ thuật cần đăng ký với UBND xã và các phòng chuyên môn để có hướng dẫn cụ thể phù hợp cho từng loại cây trồng. Đề nghị HTX quá trình triển khai các nội dung cần xây dựng kế hoạch cụ thể với thời gian, địa điểm, chủng loại theo nhu cầu để cơ quan chuyên môn có cơ sở cử cán bộ có đúng chuyên môn, nghiệp vụ về loại cây trồng, vật nuôi phù hợp và hướng dẫn thực hiện.

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

Trả lời

Qua kiểm tra thông tin các doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện cho thấy, HTX Môi trường xanh Hòa Phát được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cao Lộc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 4900860069, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 23/7/2021. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã là ông Hà Văn Thống.

- Đối với đề nghị hỗ trợ chuyển đổi mục đích bãi đổ thải để HTX Môi trường xanh Hòa Phát được trồng cây ăn quả Hồng Bảo Lâm. Qua kiểm tra, khu đất bãi đổ thải thuộc dự án đường Hữu Nghị - Bảo Lâm với diện tích 44.492 m2 tại thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao cho UBND xã Bảo Lâm để quy hoạch xây dựng các công trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 tại Thông báo số 56/TB-UBND ngày 13/02/2023 kết luận giao bao Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Như vậy đề nghị nêu trên của HTX là không phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh, do đó không có cơ sở xem xét.

- Đối với đề nghị hỗ trợ chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất từ ông Hà Văn Thống sang đất công vụ. Qua xem xét nội dung HTX Môi trường xanh Hòa Phát đề nghị nêu trên không nêu rõ các thông tin về quyền sử dụng đất như: vị trí đất, số hiệu thửa đất, tờ bản đồ địa chính, diện tích đất, loại đất, chủ quản lý sử dụng đất,…do đó UBND huyện chưa có cơ sở xem xét, giải quyết. Đối với nội dung này đề nghị HTX chủ động liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

Trả lời

 HTX được tự chủ và tự quyết định trong tuyển dụng trí thức trẻ về làm việc tại HTX, do đó HTX lựa chọn con người đúng chuyên môn phù phù hợp với điều kiện kinh doanh của HTX, đồng thời lập hồ sơ gửi về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp &PTNT tổng hợp thực hiện theo quy định.

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

 

Trả lời

Hiện nay trên địa bàn huyện đã triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. Theo hướng dẫn và quy định nhà đầu tư tự xác định đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Điều 6, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND; lập Giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng (Mẫu số 01/HTLS) gửi UBND các huyện. Đề nghị HTX liên hệ với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Cao Lộc để được hướng dẫn, trình tự thủ tục vay, theo chính sách hiện hành.

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

 

Trả lời

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đối chiếu nội dung đề nghị hỗ trợ của hợp tác xã với Khoản 1, khoản 2, Điều 8 của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025, thì nội dung đề xuất của hợp tác xã đề nghị không thuộc đối tượng thụ hưởng. Đề nghị hợp tác xã liên hệ với Liên minh hợp tác xã tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ các quy trình thủ tục để vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn.

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

Trả lời

- UBND huyện Cao Lộc đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND xã Công Sơn rà soát các quỹ đất trên địa bàn xã Công Sơn để hỗ trợ cho Hợp tác xã có địa điểm để mở rộng sản xuất kinh doanh và xây dựng trụ sở của hợp tác xã và đã có Báo cáo số 1075/BC-UBND ngày 02/11/2022 về giải quyết ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2022 gửi Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn. Trong đó, đề nghị Hợp tác xã chủ động tìm kiếm các vị trí đất khác phù hợp, thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 73, Luật Đất đai năm 2013.

- Ngoài ra, trên cơ sở xem xét đơn đề nghị đề ngày 12/12/2022 của Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn về việc xin thuê đất làm trụ sở và nhà xưởng Hợp tác xã. Ngày 12/01/2023, UBND huyện đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị chủ trì) và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu đất bãi đổ thải thuộc dự án đấu tư xây dựng công trình đường du lịch Hải Yến - Công Sơn - Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Km 18+667 đường tỉnh ĐT.241) tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 46/BC-STNMT ngày 31/01/2023 về Kết quả xem xét đề nghị của Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn về xin thuê đất làm trụ sở và nhà xưởng, trong đó có nội dung đánh giá Theo quy định tại Phụ lục số III Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì địa bàn xã Công Sơn, huyện Cao Lộc thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư. Thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020: “Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 5 1. Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây: a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;" Căn cứ theo các quy định pháp luật nêu trên, Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi đầu tư có đề nghị Nhà nước cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất thuộc trường hợp phải chấp thuận chủ trương dự án đầu tư của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật đầu tư; thời điểm hiện tại Hợp tác xã chưa lập dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nên chưa có cơ sở để cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai.”

- Ngày 07/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 439/VP-KT về việc liên quan đến việc xin thuê đất của Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn, trong đó có nội dung: “Không đồng ý cho Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn thuê diện tích khoảng hơn 5.000,0 m2 tại thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc (khu đất bãi đổ thải thuộc dự án Đường du lịch Hải Yến - Công Sơn - Mẫu Sơn tại Km18+667 đường tỉnh ĐT.241) do chưa bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư.”

Do đó, để có mặt bằng xây dựng nhà xưởng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đề nghị Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn chủ động liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn lập dự án đầu tư theo quy định.

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

Trả lời

Trước hết, muốn phát triển thành lập Làng nghề truyền thống, đề nghị HTX Dịch vụ nông nghiệp Công Sơn nghiên cứu về các Tiêu chí công nhận làng nghề và các thành phần hồ sơ đề nghị công nhận để làm căn cứ xây dựng và phát triển làng nghề truyền thống tại địa phương, cụ thể:

- Về Tiêu chí công nhận làng nghề (Thông tư 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006). Làng nghề được công nhận phải đạt 03 tiêu chí sau:

+ Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn (xã Công Sơn có 109/396 hộ, đạt 27,52%)

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận;

+ Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề

+ Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn.

+ Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.

+ Văn bản bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

Từ những quy định như trên, huyện đề nghị HTX Công Sơn phối hợp với UBND xã lập và gửi hồ sơ về UBND huyện (qua Phòng NN&PTNT), lập danh sách trình UBND tỉnh xét công nhận (thời gian xét công nhận do UBND tỉnh quyết định).

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

Trả lời

- UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 19/6/2022 đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét Quyết định hỗ trợ phát triển thương hiệu (theo khoản 1, khoản 2, Điều 9 Nghị quyết số 08/2019/NĐ-HĐND) cho 08 nhà đầu tư (trong đó có HTX Nông nghiệp Công Sơn). Sau khi xem xét Tờ trình số 80/TTr-UBND của UBND huyện Cao Lộc, UBND tỉnh đã giao sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ tại Công văn số 507/SKHCN-KH&QLCN ngày 02/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển thương hiệu theo khoản 1, khoản 2 điều 9 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND  theo đó đánh gia Hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ chưa đầy đủ theo khoản 2, mục II Hướng dẫn liên ngành số 1678/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN ngày 29/9/2021, chưa đủ điều kiện phê duyệt danh mục hỗ trợ theo quy định.

 

- Ngày 08/7/2022 Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 1733/UBND-KT&HT về việc yêu cầu các nhà đầu tư bổ sung hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển thương hiệu theo khoản 1, khoản 2 điều 9 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, theo đó yêu cầu các nhà đầu tư bổ sung hồ sơ theo nội dung thẩm tra tại Công văn số 507/SKHCN-KH&QLCN ngày 02/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện gửi UBND huyện Cao Lộc (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 20/7/2022). Tuy nhiên các nhà đầu tư không hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Ngày 4/11/2022 các nhà đầu tư làm đơn xin rút hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Khoản 1 và 2 Điều 9 Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND (trong đó có HTX nông nghiệp Công Sơn). Lý do xin rút hồ sơ do nhà đầu tư không thể bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ theo đề nghị. UBND huyện đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng bàn giao, trả hồ sơ cho các nhà đầu tư theo quy định.

- Ngày 15/12/2022 phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phát triển thương hiện (gửi lần 2 sau khi rút hồ sơ lần 1). Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiến hành tiếp nhận và bước đầu tiến hành xem xét hồ sơ, cụ thể đã thực hiện tham mưu các văn bản sau: Báo cáo số 1269/BC-KT&HT ngày 22/12/2022 về việc tiếp nhận và xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển thương hiện; Công văn số 3376/UBND-KT&HT ngày 28/12/2022 về việc xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển thương hiệu; Công văn số 16/KT&HT ngày 06/01/2023 về việc cử cán bộ, công chức tham gia thẩm định hồ sơ; Tham mưu ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ của nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ phát triển thương hiệu trên địa bàn huyện Cao Lộc; dự kiến ngày 07/3/2023 tổ thẩm định sẽ họp xem xét phương án giải quyết.

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

 

Trả lời

- Năm 2022, UBND huyện Cao Lộc đã tiếp nhận, xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường của các nhà đầu tư (trong đó có HTX Nông nghiệp Công Sơn) và chuyển đến  Sở Công Thương thực hiện theo quy định (tại Công văn số 1604/UBND-KT&HT ngày 27/6/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường), hiện tại Sở Công Thương đã có Tờ trình gửi Sở Tài chính để thẩm định theo quy định.

 

Trích Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 của UBND huyện

Trả lời

UBND huyện Cao Lộc đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với UBND xã Công Sơn rà soát các quỹ đất trên địa bàn xã Công Sơn để hỗ trợ cho Hợp tác xã có địa điểm để mở rộng sản xuất kinh doanh và xây dựng trụ sở của hợp tác xã. 

Ngày 06/10/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Công Sơn, Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn và các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế vị trí, địa điểm Hợp tác xã kiến nghị hỗ trợ địa điểm xây dựng trụ sở và sản xuất kinh doanh, khu đất có diện tích khoảng 2.000 m2 tại thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc. Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo Hợp tác xã có ý kiến ngoài khu đất đề xuất nêu trên, đơn vị không đề xuất thêm địa điểm, vị trí nào khác.

Trước đó UBND xã Công Sơn đã phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn kiểm tra rà soát một số vị trí địa điểm, tuy nhiên trên địa bàn xã Công Sơn không có địa điểm đất công do nhà nước quản lý đảm bảo các tiêu chí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như đề xuất của Hợp tác xã, UBND xã Công Sơn đề nghị Hợp tác xã chủ động tìm kiếm các vị trí đất khác để thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Qua kiểm tra khu đất Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn kiến nghị hỗ trợ địa điểm xây dựng trụ sở và sản xuất kinh doanh tại thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc nguồn gốc trước đây là bãi đổ thải thuộc dự án đường du lịch Hải Yến – Công Sơn – Mẫu Sơn, tại Km 18+670 đường tỉnh ĐT 241. Ngày 29/8/2021, UBND huyện Cao Lộc đã có Báo cáo số 751/BC-UBND đề xuất chủ trương giao quản lý, sử dụng khu đất bãi đổ thải thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường du lịch Hải Yến - Công Sơn - Mẫu Sơn, trên địa bàn xã Công Sơn huyện Cao Lộc gửi UBND tỉnh, trong đó đề xuất cho Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại các vị trí bãi đổ thải dự án đường du lịch Hải Yến - Công Sơn - Mẫu Sơn. Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và có Báo cáo số 465/BC-STNMT ngày 29/9/2021 về Kết quả xem xét đề xuất chủ trương giao quản lý, sử dụng khu đất bãi đổ thải thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường du lịch Hải Yến – Công Sơn – Mẫu Sơn tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, trong đó có nội dung đánh giá Quy hoạch xây dựng: Đối chiếu vị trí khu đất với quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 16/10/2020, khu đất thể hiện là đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đất giao thông.

Đề nghị thu hồi cho Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn thuê đất để xây dựng xưởng chế biến các sản phẩm nông nghiệp (chưng cất tinh rượu và chăn nuôi lợn), qua xem xét nhận thấy tiếp giáp về phía Bắc và phía Đông – Nam (cách 40m) khu đất là các khu dân cư hiện hữu (quy hoạch đất ở hiện trạng, cải tạo) do đó cần xem xét kỹ lưỡng, đánh giá cụ thể hơn đến yếu tố cảnh quan, môi trường khu vực, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khi thực hiện dự án. Do đó chưa đủ cơ sở để Sở Xây dựng nhất trí với đề xuất trên.

Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 593/TB-UBND về Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 04 tháng 10 năm 2021), trong đó có nội dung: “Giao diện tích 5.000m2 đất tại thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc lập hồ sơ xin giao đất để quản lý và sử dụng theo quy định.”

Như vậy, vị trí, địa điểm đất Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn đề nghị hỗ trợ địa điểm xây dựng trụ sở và sản xuất kinh doanh với diện tích khoảng 2.000 m2 tại thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc không phù hợp với quy hoạch xây dựng, khu đất này UBND tỉnh đã có chủ trương giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc quản lý theo quy hoạch. Mặt khác kết quả rà soát tại địa bàn xã Công Sơn không có quỹ đất công do nhà nước quản lý đảm bảo các tiêu chí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như đề xuất của Hợp tác xã. Do đó để có quỹ đất xây dựng trụ sở và hoạt động sản xuất kinh doanh, UBND huyện đề nghị Hợp tác xã chủ động tìm kiếm các vị trí đất khác phù hợp, thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 73, Luật Đất đai năm 2013.

Trả lời

Theo Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm (2021 - 2025) cho cấp huyện, thì chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải (DRA) phân bổ trên địa bàn huyện Cao Lộc đến năm 2025 là 32,1ha, đến năm 2030 là 36,5ha.

          UBND huyện đã ban hành Công văn số 1647/UBND-TNMT ngày 29/6/2022 gửi các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) tổ chức rà soát và cập nhật vào dự thảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc, các vị trí dự kiến bố trí bãi đổ thải cập nhật đảm bảo theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 927/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Mặt khác, căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) phối hợp với đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc đến năm 2030, tổ chức rà soát và đã cập nhật vào dự thảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc các mỏ đất san lấp theo quy định.

 

Trích Báo cáo số 1075/BC-UBND ngày 02/11/2022 của UBND huyện