Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sáp nhập các chi bộ cơ quan tại Cao Lộc: Tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

     Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc chỉ đạo thực hiện sáp nhập các chi bộ cơ quan xây dựng Đảng và các chi bộ đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó, đã giảm được đầu mối chi bộ, tạo thuận lợi trong công tác lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho các tổ chức cơ sở đảng.

     Trước đây, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy đều có chi bộ riêng với tổng số 10 chi bộ (5 chi bộ cơ quan xây dựng đảng và 5 chi bộ đoàn thể chính trị - xã hội). Số lượng đảng viên tại mỗi chi bộ không đồng đều, mỗi chi bộ có từ 3 đến 14 đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng ít đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng tương đồng chức năng nhiệm vụ để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

 

Bí thư Huyện ủy Cao Lộc (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định thành lập Chi bộ Cơ quan Huyện ủy cho Chi ủy chi bộ

 

     Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ đảng, giai đoạn 2021 - 2025, ngày 30/7/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các quyết định thành lập 2 chi bộ mới. Trong đó, Chi bộ Cơ quan Huyện ủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 chi bộ: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy; Chi bộ Khối Dân vận trên cơ sở sáp nhập 5 chi bộ: Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn – Liên đoàn Lao động. Sau sáp nhập, 2 chi bộ từng bước hoạt động nề nếp, phát huy hiệu quả.

     Đơn cử như tại Chi bộ Cơ quan Huyện ủy, sau sáp nhập, chi bộ có 36 đảng viên. Bà Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho biết: Các đồng chí trong chi ủy đều là nguyên bí thư các chi bộ cơ quan trước khi sáp nhập. Hằng tháng, chúng tôi tổ chức họp chi ủy, sinh hoạt chi bộ đều đặn 1 kỳ/tháng. Việc sáp nhập đã tạo thuận lợi để tập trung quán triệt các văn bản, chỉ thị đến toàn thể các đảng viên thay vì tổ chức nhiều cuộc họp tại các chi bộ riêng như trước. Từ đó, góp phần tạo thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể đảng viên của chi bộ.

     Tương tự, sau sáp nhập, Chi bộ Khối Dân vận có tổng số 20 đảng viên; số lượng đảng viên sinh hoạt tại chi bộ đông hơn. Qua đó, giúp chi bộ tập trung trí tuệ đảng viên và thuận lợi trong xây dựng, triển khai các nghị quyết cũng như phát động các phong trào thi đua.

     Như vậy, sau sáp nhập, Đảng bộ Cao Lộc đã giảm được 8 chi bộ ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc sáp nhập chi bộ các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ nhằm tinh gọn các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Hiện tại, Đảng bộ huyện còn 72 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

     Bà Nông Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Sau sáp nhập, các chi bộ từng bước hoạt động ổn định và bước đầu phát huy hiệu quả. Một trong những thuận lợi của việc sáp nhập là việc tổ chức, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các cấp ủy được triển khai tập trung, qua đó giảm số lần tổ chức các cuộc họp chi ủy, sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị này. Bên cạnh đó, tại các cuộc sinh hoạt, chi bộ cũng ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp khách quan của các đảng viên tại các cơ quan. Do đó, nhiều vấn đề được trao đổi, bàn bạc thấu đáo, trên cơ sở đó xây dựng thành các nghị quyết lãnh đạo.

     Thời gian tới, các chi bộ được thành lập mới tiếp tục phát huy những ưu điểm, thuận lợi sau sáp nhập; linh hoạt, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, tăng cường giám sát và rèn luyện đảng viên. Đồng thời, cấp ủy huyện cũng theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các chi bộ sau sáp nhập và tiếp tục kiện toàn các tổ chức đảng khác phù hợp với tình hình thực tiễn./.

 

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/492366-sap-nhap-cac-chi-bo-co-quan-tai-cao-loc-tinh-gon-dau-moi-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri.html