Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
592/UBND-TNMT 15-03-2021 V/v kiểm tra, rà soát các nguồn nước thải, hệ thống thoát nước tại địa bàn thị trấn Cao Lộc và một số xã lân cận có giao cắt, nhập chung dòng chảy về hướng thành phố Lạng Sơn và đổ về hồ Phú Lộc IV
582/UBND-VHTT 15-03-2021 V/v đề nghị phản ánh tin giả trực tuyến
590/UBND-TNMT 15-03-2021 V/v rà soát, thống kê các đối tượng được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải năm 2021
579/UBND-VP 15-03-2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách Dân số và KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
588/UBND-KT&HT 15-03-2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021
568/UBND-TT 11-03-2021 V/v đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện Cao Lộc
558/UBND-LĐTBXH-DT 11-03-2021 V/v tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình Dự án chăn nuôi gà thịt tại xã Xuất Lễ, Thanh Lòa, Hòa Cư, Phú Xá
564/UBND-NV 11-03-2021 V/v triển khai một số nhiệm vụ của các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện
560/UBND-VP 11-03-2021 V/v thông kê, lập danh sách các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19
549/UBND-TTDVNN 10-03-2021 V/v Tăng cường điều tra, phòng trừ bọ ánh kim gây hại hồi
542/UBND-NN 10-03-2021 V/v tổ chức điều tra, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dại năm 2021
548/UBND-TNMT 10-03-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định mới thay thế: Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, Điều 2, Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh
550/UBND-NN 10-03-2021 V/v triển khai trồng cây Thạch đen trên địa bàn huyện
547/UBND-GDĐT 10-03-2021 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc tiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
540/UBND-TP 09-03-2021 V/v triển khai, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021
535/UBND-TCKH 09-03-2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh
537/UBND-NN 09-03-2021 V/v Điều tra, đánh giá thực trạng HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và xếp loại HTX nông nghiệp
539/UBND-NN 09-03-2021 V/v rà soát, thống kê, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh VDNC ở trâu, bò trên địa bàn huyện
529/UBND-LĐTBXHDT 09-03-2021 V/v thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số
541/UBND-VHTT 09-03-2021 V/v tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện quy định trong sử dụng tiền mệnh giá nhỏ
536/UBND-TCKH 09-03-2021 Về việc thực hiện các chỉ số CCHC trong lĩnh vực tài chính công
538/UBND-TCKH 09-03-2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lộc
523/UBND-TCKH 08-03-2021 V/v hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm; xác định nguồn tăng thu, tiết kiệm chi chuyển nguồn sang năm sau áp dụng cho năm ngân sách 2020 và các năm tiếp theo
517/UBND-KT&HT 08-03-2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 22/8/2011
520/UBND-TCKH 08-03-2021 V/v triển khai hướng dẫn chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Cao Lộc
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
524/UBND-VHTT 08-03-2021 V/v góp ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
519/UBND-VP 08-03-2021 V/v đôn đốc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC, báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2021
506/UBND-TCKH 08-03-2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
521/UBND-NV 08-03-2021 V/v khảo sát, báo cáo khối lượng tài liệu còn tồn đọng tại cơ quan, đơn vị
515/UBND-TNMT 08-03-2021 Về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục các vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn