Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cao Lộc: Huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng năm 2020

      Ngày 8/5, Ban chỉ huy quân sự huyện Cao Lộc đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng năm 2020.

     Trong thời gian huấn luyện, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt đường lổi, chính sách đối ngooại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020; Vị trí, chức năng của dân quân tự vệ phòng không và các nội dung chuyên ngành phòng không.

     Qua đợt huấn luyện, nhằm nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu từ tổ đến khẩu đội, sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị, làm cơ sở nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 

Mai Trang