Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Cao Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

      Ngày 6/01, Huyện ủy Cao Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và xác định phương, hướng nhiệm vụ năm 2021.

     Năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid -19; nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cao Lộc đã đoàn kết phấn đấu, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế xã hội; đặc biệt là đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội  đảng cấp cơ sở và đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển, trong đó: nông, lâm, thủy sản chiếm gần 20% tăng gần 2%; công nghiệp-xây dựng chiếm trên 55% tăng trên 30%; dịch vụ chiếm gần 26%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là trên 470 tỷ đồng, đạt 106% so với dự toán tỉnh giao,... Về xây dựng nông thôn mới, có thêm 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 7/20 xã và có 1 xã hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. Các hoạt động văn hoá- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách xã hội được thực hiện có hiệu quả; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường. Đã kết nạp 210 đảng viên mới; đồng thời kiểm tra, phát hiện, xử lý kỷ luật 15 đảng viên vi phạm các nguyên tắc, điều lệ Đảng.

     Về nhiệm vụ năm 2021, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa XXI, trong điều kiện dự báo còn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh covid -19. Do đó, Đảng bộ huyện Cao Lộc tập trung huy động và khai thác tối đa, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng và lợi thế sẵn có, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn tăng theo từng năm. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch-vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026,…

     Dịp này, Huyện ủy Cao Lộc đã khen thưởng 16 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.    

 

 

Xuân Điệp