Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khu Vườn Sái, TT Đồng Đăng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân

     Ngày 11/11, đ/c Lê Trí Thức - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Cao Lộc đã đến dự và chung vui ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Khu Vườn Sái, TT Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

      Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân Khu Vườn Sái đã ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhìn nhận, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Khu Vườn Sái có 314 hộ với 1.200 nhân khẩu, trong năm qua, các tầng lớp nhân dân trong khu dân cư luôn chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy ước, hương ước của KDC; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, đoàn kết giúp nhah trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Số hộ giàu, khá tăng nhanh, nhiều gia đình có ô tô, phương tiện vận tải phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Ngoài chú trọng phát triển kinh tế, nhân dân trong KDC còn luôn có ý thức tham gia bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Năm 2020, số hộ đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ trên 86%.

     Nhân dịp về dự, chung vui với ngày hội, đ/c Bí thư Huyện ủy đã tặng quà cho cán bộ và nhân dân Khu vườn Sái, đồng thời đ/c  nhấn mạnh: trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận Khu Vườn Sái cần tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố mối quan hệ đại đoàn kết toàn dân để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, từ đó động viên các tầng lớp nhân dân giữ vững truyền thống tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Mai Trang