Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 23/7, Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc hiện có 4.064 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 147 tổ chức CĐCS. Trong 6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp các ngày lễ tết, Tháng công nhân,… với số tiền hơn 700 triệu đồng; Chỉ đạo CĐCS trực thuộc khu vực ngoài Nhà nước phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động tại nơi làm việc; Công tác phát triển đoàn viên luôn được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện, trong 6 tháng đầu năm kết nạp gần 100 đoàn viên, thành lập 2 CĐCS; Kết quả phân loại các công đoàn cơ sở khối trường học có 62 CĐCS đạt danh hiệu Vững mạnh đạt gần 94%, 4 CĐCS xếp loại Khá, không có công đoàn trung bình và yếu,.…

Trong 6 tháng cuối năm, Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; quản lý và nâng cao chất lượng đoàn viên, hoạt động CĐCS; chủ động phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước,…/.

 

Xuân Điệp