Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với việc giao đất, thuê đất; gia hạn sử…