Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Khối đoàn thể huyện

Trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

     Nhằm chia sẻ những khó khăn về nhà ở của hội viên phụ nữ, Ngày 27/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cao Lộc phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã Thụy Hùng trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thụy Hùng.