Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Làm giàu từ chế biến gỗ

Làm giàu từ chế biến gỗ

 Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp nên anh Hoàng Văn Biêng (sinh năm 1974), thôn Bản Héc, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc đã vươn lên làm giàu, có cuộc sống ngày càng ổn định.