Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bế mạc hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

     Chiều  ngày 11/6, Ủy ban Nhân nhân huyện Cao Lộc tổ chức bế mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Tham gia hội đi có 59 thí sinh đến từ 22 đội thi của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

     Sau 02 ngày tham gia thi các nội dung theo quy định, 59 thí sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Theo đánh giá, trong thời gian tổ chức hội thi, Ban Tổ chức đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động xây dựng các văn bản, kế hoạch, triển khai các địa phương tổ chức lực lượng tham gia hội thi một cách nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Trong quá trình thi, các cá nhân, tập thể đã có nhiều cố gắng trong việc tham gia các nội dung, đảm bảo quân số và thời gian quy định.

     Kết quả, Ban Tổ chức đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi; trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về BCH quân sự xã Cao Lâu, giải nhì thuộc về BCH quân sự xã Gia Cát và giải ba thuộc về BCH quân sự TT Đồng Đăng.  ./.

Xuân Điệp