Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giao ban giữa Thường trực huyện ủy Cao Lộc với các tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp

     Ngày 11/10, huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2022.

     Đảng bộ huyện Cao Lộc hiện có 09 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và 14 tổ chức cơ sở Đảng doanh nghiệp tư nhân. Trong thời gian qua, hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp được duy trì ổn định, chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp được thực hiện tốt đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện có doanh thu trên 758,8 tỷ đồng, trong đó đã nộp ngân sách nhà nước 25,8 tỷ đồng, chiếm 30% tổng số thu ngân sách của huyện, tạo việc làm ổn định cho gần 1.500 lao động. Các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động trong doanh nghiệp chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

(Hình ảnh Hội nghị: Trung tâm VH,TT&TT huyện)

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy Cao Lộc một số khó khăn, vướng mắc để có hướng triển khai, khắc phục trong thời gian tới./.

 

MAI TRANG

Trung tâm VH, TT&TT huyện Cao Lộc