Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cao Lộc

     Chiều nay (26/4), Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Cao Lộc.

 

22. Kiem tra bau cu (2).jpg

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nhà văn hóa khối 6, thị trấn Cao Lộc

 

        Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 2021 – 2026, số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 35 (giảm 2 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 - 2021); số đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn được bầu là 437 (giảm 98 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 - 2021).

       Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 59 người để bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện theo quy định. Đối với cấp xã, danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn là 732 người để bầu 437 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn theo quy định.

 

22. Kiem tra bau cu (1).jpg

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

 

       Đến thời điểm hiện tại, tổng số cử tri huyện Cao Lộc là 59.836 người, được niêm yết tại 189 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn…

       Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Cao Lộc đã bám sát các nội dung theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện quy trình các bước một cách đồng bộ, kịp thời.

       Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, huyện Cao Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc sát sao; tổ chức tiếp xúc cử tri đảm bảo chất lượng để người dân hiểu rõ về các ứng cử viên đại biểu, tạo sự đồng thuận, phấn khởi đối với cử tri; niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên đúng thời gian quy định, phù hợp, trang trọng.

 

 

22. Kiem tra bau cu (3).jpg

Lãnh đạo huyện Cao Lộc làm rõ thêm những vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm

 

       Đồng chí lưu ý: Huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, tạo không khí, tâm thế phấn khởi trong Nhân dân đối với cuộc bầu cử; chủ động rà soát hệ thống nhà văn hóa, thôn, khối phố để có phương án sửa chữa; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên, cơ quan liên quan phục vụ cuộc bầu cử trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất…

 

Nguồn: Trích https://baolangson.vn/chinh-tri/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026/418049-kiem-tra-cong-tac-chua%cc%89n-bi%cc%a3-bau-cu-tai-huyen-cao-loc.html