Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Huyện Cao Lộc on 19 January 2018

Thông tin liên hệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Cao Lộc

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN CAO LỘC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI (025)

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Phạm Quang Cường

Chủ tịch HĐND

 

 

Nguyễn Văn Đông

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Nguyễn Duy Anh

Chủ tịch UBND

 3.861.462

 

Hoàng Quy

Phó Chủ tịch UBND

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thu

Phó Chủ tịch UBND

 3.861.472

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Hứa Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

 3.861.306

 

Nông Thị Hằng 

Phó Chánh Văn phòng

 3.860.475

 

Đào Anh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3.862.928

 

Vi Thị Liễu

 

Văn thư

 

 3.861.470

 

Từ Kiều Linh

FAX (3861 240)

 

PHÒNG TƯ PHÁP

La Văn Tùng

Trưởng phòng

3.862.298

 

Lương Văn Sắc

Phó trưởng phòng

3.861.252

 

Cơ quan

 

 

PHÒNG NỘI VỤ

Vũ Hòa Bình

Trưởng phòng

3.862.939

 

 

Phó Trưởng phòng

3.861.387

 

Tô Quang Trung

Phó Trưởng phòng

3862.233

 

Cơ quan

 

3.862.029

 

PHÒNG LAO ĐỒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Nguyễn Thị Quyên

Trưởng phòng

6.278.887

 

Đồng Minh Quy

Phó Trưởng phòng

3.862.110

 

Cơ quan

 

3.861.457

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Lã Thị Hồng

Trưởng phòng

3.861.540

 

Cơ quan

Tài chính, Ngân sách

3.861.477

 

Cơ quan

Kế hoạch - Đầu tư

3.861.395

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nguyễn Văn Thịnh

Trưởng phòng

3.861.350

 

 

Phó Trưởng phòng

3.861.932

 

Nguyễn Thị Loan

Phó Trưởng phòng

3.860.859

 

Cơ quan

CT CĐ ngành GD

3.860.006

 

Cơ quan

 

3.861.480

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Vĩnh

2.212.978

 

Phó Trưởng phòng

 

3.861.309

 

Phó Trưởng phòng

Hoàng Văn Sỹ

 

 

Cơ quan

 

3.861.359

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nguyễn Văn Hanh

Trưởng phòng

3.860.983

 

Lành Thị Minh Huyền

Phó Trưởng phòng

3.861.325

 

Lương Hoàng Dương

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.235

 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

Hoàng Mai Dung

Trưởng phòng

 

 

Đào Thị Thanh Mai

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.343

 

THANH TRA

Hoàng Hải Yến

Chánh thanh tra

 

 

 

Phó Chánh thanh tra

 

 

Cơ quan

 

3.861.308

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thế Tập

Trưởng phòng

3.862.035

 

Cơ quan

 

3.861.327

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hoàng Thị Huê

Giám đốc

3.862.031

 

Nguyễn Hữu Trung

Phó Giám đốc

3.862.282

 

Nguyễn Thu Hương

Phó Giám đốc

3.860.637

 

Cơ quan

 

3.862.138

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Nguyễn Thanh Nguyên

Giám đốc

3.862.022

 

Phạm Văn Dung

Phó Giám đốc

 

 

Hoàng Hải Yến

Phó Giám đốc

3.862.023

 

Lộc Văn Quảng

Phó Giám đốc

 

 

Cơ quan

 

3.862.021

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Lương Thị Huyền

Giám đốc

3.862.368

 

Hoàng Tự Xê

Phó Giám đốc

3.862.159

 

Cơ Quan

 

3.862.577

 

CHI CỤC THUẾ

 

Chi cục trưởng

 

 

 

Phó Chi cục trưởng

 

 

 

Phó Chi cục trưởng

 

 

 

Phó Chi cục trưởng

 

 

Cơ quan

 

3.861.476

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Triệu Viết Hùng

Giám đốc

 

 

Hoàng Kim Long

Phó Giám đốc

 

 

Cơ quan

 

3.861.484

 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Đinh Thị Lạng

Giám đốc

 

 

Hoàng Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

Cơ quan

 

3.860.200

 

NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH

Đinh Thị Lạng

Giám đốc

 

 

Hoàng Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

Cơ quan

 

3.860.200

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Giám đốc

Nguyễn Hồng Thịnh

3.860.686

 

Phó Giám đốc

Lao Thị Đâu

3.860.470

 

Cơ quan

 

3.861.302

 

VIỆN KIỂM SÁT

 

Viện trưởng

 

 

 

Phó Viện trưởng

 

 

Nguyễn Thanh Huyền

Phó Viện Trưởng

 

 

Cơ quan

 

3.861.486

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Phạm Văn Tuệ

Chánh án

 

 

Lộc Sơn Thái

Phó Chánh án

 

 

Cơ quan

 

3.861.478

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

Hoàng Văn Thọ

Chi cục trưởng

 

 

Nguyễn Hữu Tài

Phó Chi cục trưởng

 

 

Cơ quan

 

3.861.457

 

HỘI ĐÔNG Y

Cơ quan

 

3.861.350

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Cơ quan

 

3.861.386

 

XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG

Cơ quan

 

3.861.192

 

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT

Cơ quan

 

3.861.340

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG

Cơ quan

 

3.861.385

 

TRẠM THÚ Y

Cơ quan

 

3.861.310

 

CHI CỤC THỐNG KÊ

Cơ quan

 

3.861.416

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Cơ quan

 

862 519

 

           

 

 

 

(danh sách tiếp tục được cập nhập, bổ sung)