Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Submitted by on 28 November 2020

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CAO LỘC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Lê Trí Thức

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02

Phạm Quang Cường

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

03

Nguyễn Duy Anh

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

04

Hoàng Mạnh Cường

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

05

Liễu Văn Chiến

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

06

Nghiêm Thị Bạch Tuyết

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

07

Vy Minh Long

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

08

Nông Sỹ Huỳnh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện

09

Nguyễn Văn Đông

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

10

Phí Viết Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

11

Chu Tuấn Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  Trưởng công an huyện

12

Nguyễn Văn Thịnh

Huyện ủy viên,  PCT UBND huyện

13

Lã Tuấn Nam

Huyện ủy viên,  Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

14

Đàm Vân Hải

Huyện ủy viên,  Chánh Văn phòng Huyện ủy

15

Nông Thị Hương

Huyện ủy viên,  Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

16

Phùng Đức Chính

Huyện ủy viên,  Chánh án Tòa án nhân dân huyện

17

Trịnh Ngọc Chính

Huyện ủy viên,  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

18

Hà Thị Liên

Huyện ủy viên,  Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

19

Hà Văn Huân

Huyện ủy viên,  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

20

Hoàng Đức Huân

Huyện ủy viên,  PCT UBMTTQ huyện

21

Hoàng Thị Huệ

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện

22

Nguyễn Trọng Khánh

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn

23

Bế Mạnh Lâm

Huyện ủy viên,  Trưởng Ban KT-XH huyện

24

Lã Thị Hồng

Huyện ủy viên,  Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện

25

Nguyễn Thị Quyên

Huyện ủy viên,  Trưởng phòng LĐTB,XH-DT huyện

26

Hứa Anh Tuấn

Huyện ủy viên,  Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

27

Hoàng Hải Yến

Huyện ủy viên,  Trưởng phòng Tư pháp huyện huyện

28

Vũ Hòa Bình

Huyện ủy viên,  Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện

29

Nguyễn Thị Minh

Huyện ủy viên,  Trưởng phòng Nội vụ huyện

30

Nguyễn Văn Hanh

Huyện ủy viên,  Trưởng phòng NN&PTNT huyện

31

Đào Thị Thanh Mai

Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra huyện

32

Nguyễn Thị Hiền

Huyện ủy viên,  Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

33

Văn Hoài Hương

Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy thị trấn Cao Lộc

34

Hoàng Vi Giang 

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Đăng

35

La Văn Tùng

Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Cư

36

Đặng Đức Sơn

Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Cát

37

Triệu Tiến Trường 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Công Sơn

38

Dương Công Vĩnh

Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy xã Phú Xá

39

Lương Văn Mai

Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy xã Xuất Lễ

40

Trần Ngọc Tuân 

Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy Yên Trạch

41

Phạm Vũ Huynh

Huyện ủy viên, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hứu Nghị